PEG-forhold: Hva det er og formelen

Hva er forholdet pris/inntekt-til-vekst (PEG) og hvordan beregnes det? Hvordan beregner du veksthastigheten til PEG? Veksthastigheten til PEG beregnes ved å dele den prosentvise endringen i resultat per aksje med den prosentvise endringen i forholdet mellom pris og inntjening.

Hva er forskjellen mellom P E og PEG-forhold?

PEG-forholdet beregnes ved å dele prisinntektsforholdet (P/E-forhold) med inntjeningsveksten. P/E-forholdet er et mål på prisen på en aksje i forhold til selskapets inntjening. Inntjeningsveksten er et mål på selskapets inntjeningsvekst over tid.

PEG-forhold kan brukes til å sammenligne selskaper med forskjellige P/E-forhold og inntjeningsvekst. Et selskap med høy P/E-rate og høy inntjeningsvekst vil ha høy PEG-ratio. Et selskap med lav P/E-rate og lav inntjeningsvekst vil ha en lav PEG-rate.

PEG-forhold kan også brukes til å sammenligne selskaper innenfor samme bransje. Selskaper med lignende P/E-forhold, men forskjellige inntektsvekstrater, vil ha forskjellige PEG-forhold. Selskaper med lignende inntjeningsvekst, men forskjellige P/E-forhold, vil også ha forskjellige PEG-forhold.

PEG-forholdet er bare ett verktøy som kan brukes til å analysere en aksje. Det er viktig å huske at ingen enkeltforhold eller metrikk er perfekt, og at PEG-forhold bare bør være en del av en større analyse.

Hva er PEG-forhold på en enkel måte?

PEG-forhold er en verdivurdering som brukes til å sammenligne en aksjes pris med inntjeningsveksten. PEG-forholdet beregnes ved å dele aksjens pris-til-inntjening (P/E)-forhold med aksjens inntjeningsvekst.

En aksje med et PEG-forhold på 1 anses å være rimelig verdsatt. En aksje med et PEG-forhold under 1 anses å være undervurdert, mens en aksje med et PEG-forhold over 1 anses å være overvurdert.

PEG-forholdet er et nyttig verktøy for investorer fordi det tar hensyn til både en aksjes verdsettelse og dens inntektsvekstpotensial. Imidlertid er PEG-forholdet ikke perfekt og har noen begrensninger. For eksempel tar ikke PEG-forholdet hensyn til et selskaps gjeldsnivå eller kontantstrøm.

Likevel er PEG-forholdet et nyttig verktøy som kan brukes til å hjelpe investorer med å finne undervurderte aksjer med sterkt inntjeningsvekstpotensial.