Formel, betydning og eksempler på forhold mellom pris og inntekt

P/E-forhold: Formel, betydning og eksempler

P/E-forholdet, eller pris-til-inntektsforhold, er et mål på et selskaps aksjekurs i forhold til inntjening. Her er det du trenger å vite om P/E-forholdet, inkludert formelen, betydningen og eksempler. Hva er en negativ PE? En negativ PE oppstår når fortjenesten per aksje for et selskap er negativ. Dette kan skje av en rekke årsaker, for eksempel et selskap som har pådratt seg tap i løpet av det siste regnskapsåret, eller et selskap som rapporterer engangskostnader som har redusert inntjeningen. En negativ PE kan også oppstå når et selskaps aksjekurs er midlertidig redusert, noe som får PE-forholdet til å virke kunstig lavt.

Hva er PB-forhold med eksempel?

PB-forholdet er pris-til-bok-forholdet, et finansielt forhold som brukes til å sammenligne et selskaps markedsverdi med dets bokførte verdi. Bokført verdi er den totale verdien av et selskaps eiendeler, minus dets forpliktelser. PB-forholdet beregnes ved å dele markedsverdien per aksje med bokført verdi per aksje.

For eksempel, hvis et selskap har en markedsverdi på $100 millioner og en bokført verdi på $50 millioner, vil PB-forholdet være 2,0 ($100 millioner delt på $50 millioner). Et PB-forhold på mindre enn 1,0 indikerer at et selskaps aksje er undervurdert, fordi markedsverdien er lavere enn bokført verdi. Et PB-forhold på over 1,0 indikerer at et selskaps aksjer er overvurdert, fordi markedsverdien er høyere enn bokført verdi. Er 50 et godt PE-forhold? Det er vanskelig å gi et definitivt svar på dette spørsmålet uten å vite mer om de spesifikke omstendighetene. Generelt vil imidlertid et PE-forhold på 50 anses som høyt og kan være en indikasjon på et selskap som er overvurdert.

Hvordan beregner du PE-forholdet i Excel?

Det er noen forskjellige måter å beregne PE-forholdet på i Excel, men den vanligste og enkleste metoden er å ganske enkelt dele gjeldende aksjekurs med selskapets inntjening per aksje (EPS). For eksempel, hvis et selskaps aksje for tiden handles til $30 per aksje og EPS er $2, vil PE-forholdet være 15.

En annen måte å beregne PE-forholdet på er å dele markedsverdien på selskapets nettoinntekt. Denne metoden anses generelt for å være mer nøyaktig, men den er også mer komplisert og krever mer data.

Forutsatt at du har de nødvendige dataene, vil formelen for denne metoden være:

PE-forhold = markedsverdi / nettoinntekt

For eksempel, hvis et selskap har en markedsverdi på 1 milliard dollar og netto inntekt på $100 millioner, vil PE-forholdet være 10.

Hva er PE kjøp og salg?

PE (price-to-earnings) ratio er et verdsettelsesforhold som brukes til å sammenligne et selskaps nåværende aksjekurs med inntjening per aksje. PE-forholdet kan brukes til å verdsette et selskap, da et høyere PE-forhold generelt indikerer at et selskaps aksjer er dyrere enn et selskap med lavere PE-forhold.

"Kjøp og selg"-delen av spørsmålet refererer sannsynligvis til det faktum at investorer vil bruke PE-forholdet til å ta beslutninger om hvorvidt de skal kjøpe eller selge en bestemt aksje. For eksempel, hvis et selskaps PE-forhold er betydelig høyere enn dets jevnaldrende gruppe, kan en investor bestemme seg for å selge aksjen, da den kan anses som overvurdert. Omvendt, hvis et selskaps PE-forhold er betydelig lavere enn dets jevnaldrende gruppe, kan en investor bestemme seg for å kjøpe aksjen, da den kan anses som undervurdert.