P-verdi: Hvordan beregne det og hvorfor det betyr noe

P-verdi: Hva det er, hvordan beregne det, og hvorfor det betyr noe

Hva er p-verdi i enkle ord?

En p-verdi er et statistisk mål som forteller deg hvor sannsynlig det er at et resultat oppsto ved en tilfeldighet. P-verdier brukes for å avgjøre om et resultat er statistisk signifikant, noe som betyr at det neppe har oppstått ved en tilfeldighet. Jo lavere p-verdi, jo mer sannsynlig er det at resultatet ikke skyldes tilfeldigheter.

Hva er p-verdi i statistikk med eksempler?

P-verdien er et statistisk mål som brukes for å vurdere sannsynligheten for at et gitt resultat skyldes tilfeldigheter. P-verdien er med andre ord et mål på hvor sannsynlig det er at et gitt observert resultat kunne ha oppstått ved en tilfeldighet alene.

Anta for eksempel at du slår en mynt 10 ganger og ser at den kommer opp 8 ganger. P-verdien i dette tilfellet vil være sannsynligheten for å observere 8 eller flere hoder av 10 flips, gitt at sannsynligheten for et hode på en gitt flip er 0,5. Dette kan beregnes ved hjelp av en binomialfordeling, og p-verdien viser seg å være 0,02. Dette betyr at det bare er 2 % sjanse for at du ville observert 8 eller flere hoder av 10 vendinger hvis mynten var rettferdig.

Generelt brukes p-verdien som en terskel for å avgjøre om nullhypotesen skal forkastes eller ikke i en statistisk test. Hvis p-verdien er mindre enn en viss terskel (vanligvis 0,05), blir nullhypotesen forkastet og den alternative hypotesen akseptert.

Det er et par ting å huske på når man tolker p-verdier:

-P-verdier kan aldri brukes for å bevise at et gitt resultat skyldes tilfeldigheter. Alt de kan gjøre er å gi bevis mot nullhypotesen.

-P-verdien er kun et mål på beviset mot nullhypotesen, ikke beviset for den alternative hypotesen.

-P-verdien påvirkes av prøvestørrelsen. Alt annet likt vil en større utvalgsstørrelse resultere i en lavere p-verdi.

-P-verdien påvirkes av den underliggende fordelingen. Hvis den underliggende fordelingen ikke er normal, kan det hende at p-verdien ikke er nøyaktig. Hva er p og hvordan beregnes det? Bokstaven "p" brukes som et statistisk mål på en rekke forskjellige felt, men det er oftest knyttet til finansfeltet. "p" er et mål på sannsynligheten for at en gitt hendelse skal inntreffe. I finans brukes "p" for å beregne sannsynligheten for at en aksje vil gå opp eller ned i pris.

Hvordan finner du p-verdien for hånd?

P-verdien er sannsynligheten for at en gitt observasjon ville blitt samplet, gitt nullhypotesen er sann. For å beregne det for hånd, må du vite fordelingen av dataene under nullhypotesen, og deretter bruke den til å beregne sannsynligheten for å observere datapunktet ditt.

Hva betyr p-verdi på 0,1?

P-verdien på 0,1 betyr at det er 10 % sjanse for at resultatene skyldes tilfeldigheter. Med andre ord, hvis nullhypotesen er sann, så er det en 10 % sjanse for at resultatene blir så ekstreme som de er. Dette er ikke en veldig sterk p-verdi, så det er ikke definitivt bevis mot nullhypotesen.