Hva er tidligere sannsynlighet?

Forutgående sannsynlighet er sannsynligheten for at en hendelse inntreffer før noen bevis er tatt i betraktning. Dette kalles også forutdelingen. Den tidligere sannsynligheten kan betraktes som basisrenten for en hendelse.

Hva er tidligere sannsynlighet mangel på bevis?

Forutgående sannsynlighet er sannsynligheten for at en hendelse inntreffer før noen bevis er tatt i betraktning. Med andre ord er det sannsynligheten for at en hendelse inntreffer utelukkende basert på dens iboende sannsynlighet, uten å ta hensyn til eksterne faktorer.

Mangel på bevis, på den annen side, er ganske enkelt fraværet av bevis som kan brukes til å støtte eller tilbakevise en bestemt påstand. I sammenheng med tidligere sannsynlighet betyr mangel på bevis at det ikke finnes bevis tilgjengelig som kan brukes til å påvirke sannsynligheten for at en hendelse skal inntreffe.

Hva er tidligere og bakre sannsynlighet med eksempel?

Tidligere og bakre sannsynligheter er begreper som oppstår i Bayesiansk statistikk. Bayesiansk statistikk er en måte å resonnere om usikkerhet på som er et alternativ til den mer tradisjonelle tilnærmingen til klassisk statistikk. I klassisk statistikk er fokuset på det som kan vites med sikkerhet gitt dataene som er tilgjengelige, mens i Bayesiansk statistikk fokuseres det på resonnement om hva som sannsynligvis er sant gitt det som allerede er kjent.

En måte å tenke på tidligere og bakre sannsynligheter er å betrakte dem som to forskjellige måter å tenke på det samme. Tidligere sannsynligheter er det vi tror er sant før vi har noen bevis, mens bakre sannsynligheter er det vi tror er sant etter at vi har tatt hensyn til bevisene.

Anta for eksempel at vi prøver å avgjøre om det er mer sannsynlig at en mynt er rettferdig eller at den er partisk. Vi kan begynne med å tenke på hva vi vet om mynten. Hvis vi vet at mynten har blitt brukt mange ganger og alltid har kommet opp i hodet, så tror vi kanskje at det er mer sannsynlig at den er partisk. På den annen side, hvis vi vet at mynten nettopp har blitt preget og vi ikke har noen grunn til å tro at den er partisk, kan vi kanskje tro at den er mer sannsynlig å være rettferdig.

Disse to forskjellige måtene å tenke på mynten på gjenspeiles i de to forskjellige sannsynlighetene: den forutgående sannsynligheten og den bakre sannsynligheten. Den tidligere sannsynligheten er det vi tror er sant før vi har noen bevis, og den bakre sannsynligheten er det vi tror er sant etter at vi har tatt hensyn til bevisene.

I eksemplet ovenfor vil den tidligere sannsynligheten være sannsynligheten for at vi tror mynten er rettferdig før vi vet noe om hvordan den har blitt brukt. Den bakre sannsynligheten vil være sannsynligheten for at vi mener mynten er rettferdig etter at vi har tatt hensyn til hvordan den har blitt brukt.

Vi kan oppdatere vår tro på mynten ved å bruke Bayes' teorem, som er en måte å kombinere den foregående Hvordan bruker du prior i en setning? Prior er et ord som brukes i matematikk og statistikk for å referere til noe som skjedde eller eksisterte før. Du kan for eksempel si «Den tidligere distribusjonen av dataene var normal». Hva er forskjellen mellom priori og empirisk sannsynlighet? Det er to typer sannsynlighet: priori og empirisk. Forhåndssannsynlighet er basert på resonnement og forkunnskaper, mens empirisk sannsynlighet er basert på observerte data.

Hvorfor er forhåndssannsynlighet viktig?

Forutgående sannsynlighet er viktig fordi det lar oss komme med spådommer om fremtidige hendelser. Ved å bruke forhåndssannsynlighet kan vi beregne sannsynligheten for at en hendelse inntreffer, og dette kan hjelpe oss med å ta beslutninger om hva vi skal gjøre videre.

La oss for eksempel si at vi vil vite om det vil regne i morgen. Vi kan se på værmeldingen og se hva sjansene for regn er. Værmeldingen forteller oss imidlertid bare sjansene for regn basert på dagens forhold. Hvis vi vil vite sannsynligheten for regn i morgen, må vi ta hensyn til den forhåndssannsynligheten for regn.

For å gjøre dette kan vi se på historiske data for nedbør i vårt område. Basert på disse dataene kan vi beregne den tidligere sannsynligheten for regn i morgen. Hvis den tidligere sannsynligheten for regn er høy, kan vi være mer sikre på at det vil regne i morgen. Men hvis den tidligere sannsynligheten for regn er lav, bør vi være mindre sikre på prognosen.

Oppsummert er forhåndssannsynlighet viktig fordi den lar oss lage bedre spådommer om fremtidige hendelser. Det er spesielt nyttig når vi ikke har fullstendig informasjon om de nåværende forholdene.