Misbruk Definisjon

Malfeasance er definert som en urettmessig handling som er begått av en person som er ment å utføre en lovlig plikt. I sammenheng med økonomisk kriminalitet og svindel refererer misbruk vanligvis til korrupsjons- eller bestikkelseshandlinger. For eksempel vil en offentlig tjenestemann som tar imot bestikkelser i bytte mot å tildele en offentlig kontrakt til et bestemt selskap være skyldig i ugjerning.

Hvilken av følgende kan ikke saksøkes?

Følgende kan ikke gå til sak:

1. En person som er dømt for en forbrytelse

2. En person som er slått konkurs

3. En person som er under 18 år

4. En person som ikke er statsborger i USA

Hva er forskjellen mellom overtredelse og feilbehandling? De to begrepene brukes ofte om hverandre, men det er et skille mellom de to. Misbruk oppstår når en offentlig tjenestemann, for eksempel en politimann eller folkevalgt, begår en ulovlig handling mens han er på vervet. Malpractice, derimot, er faglig uredelighet begått av en profesjonell, for eksempel en lege eller advokat.

Er misbruk en uaktsomhet?

Nei, mishandling er ikke en form for uaktsomhet.

Malfeasance er et begrep som brukes for å beskrive forsettlig forseelse fra en person i en tillits- eller autoritetsposisjon. Det er et alvorlig brudd på tilliten som er gitt til den personen, og kan resultere i sivile eller strafferettslige straffer.

Uaktsomhet, på den annen side, er et juridisk begrep som brukes for å beskrive unnlatelse av å ta rimelig forsiktighet i en gitt situasjon. Det er vanligvis et resultat av uforsiktighet eller en feil, og innebærer ingen bevisst feilhandling. Hvis noen viser seg å være uaktsom, kan de bli ansvarlig for eventuelle skader som følge av deres handlinger.

Hva er rettslig avvik?

Juridisk nonfeasance er unnlatelse av å iverksette tiltak når det er en juridisk plikt til å gjøre det. Dette kan skje når en offentlig tjenestemann eller annen person i en myndighetsposisjon unnlater å iverksette tiltak for å forhindre at en forbrytelse eller bedrageri finner sted, eller når de unnlater å iverksette tiltak for å etterforske eller straffeforfølge en forbrytelse eller bedrageri som allerede har funnet sted.

Juridisk unnlatelse kan også oppstå når en privat borger unnlater å iverksette tiltak for å stoppe en forbrytelse eller svindel fra å skje, eller når de unnlater å iverksette tiltak for å rapportere en forbrytelse eller svindel som allerede har funnet sted.

I noen jurisdiksjoner kan lovbrudd betraktes som en straffbar handling. I andre kan det gi opphav til en sivil sak.

Er forseelse en skadevoldelse?

Ja, misforståelse er en erstatning. I henhold til vanlig lov er en erstatning en sivil urett som resulterer i at offeret får erstatning. Misfeasance er en type erstatning som oppstår når noen i en makt- eller autoritetsposisjon bevisst og bevisst begår en handling som er skadelig eller skadelig for en annen person.