Lær om formuesskatt

En formuesskatt er en skatt på en persons totale eiendeler, inkludert eiendom, investeringer og sparing. Skatten er vanligvis basert på verdien av eiendelene, så den kan variere fra år til år. En formuesskatt kan være et kontroversielt tema, der noen hevder at det er en rettferdig måte å skattlegge folk som har mer penger på, … Les mer

Misbruk Definisjon

Malfeasance er definert som en urettmessig handling som er begått av en person som er ment å utføre en lovlig plikt. I sammenheng med økonomisk kriminalitet og svindel refererer misbruk vanligvis til korrupsjons- eller bestikkelseshandlinger. For eksempel vil en offentlig tjenestemann som tar imot bestikkelser i bytte mot å tildele en offentlig kontrakt til et … Les mer