Attribusjonsregler Definisjon

Begrepet «attribusjonsreglerdefinisjon» refererer til et sett med forskrifter som styrer hvordan økonomisk kriminalitet og svindel skal tilskrives enkeltpersoner eller enheter. Disse reglene er utformet for å sikre at ansvaret for disse forbrytelsene og svindelen er riktig tildelt og at passende straffer ilegges. Hva er felles eierskap og kontroll? «Felles eierskap og kontroll» refererer til en … Les mer

Daisy Chain

Begrepet «daisy chain» brukes for å beskrive en type økonomisk svindelordning der en person eller organisasjon svindler en annen ved å love å betale dem tilbake med penger som de har fått fra en tredjepart. Ordningen baserer seg på at fornærmede ofte er villig til å tro at de får tilbakebetalt, selv om det ikke … Les mer

Forstå kanalstopping

«Channel stuffing» er den ulovlige praksisen med å blåse opp salgstall ved å sende produkter til distributører eller forhandlere som ikke er bestilt, og deretter presse dem til å kjøpe produktene. Dette gjøres for å blåse opp selskapets salgstall, noe som kan føre til økte aksjekurser og lederbonuser. Channel stuffing kan også brukes til å … Les mer

Definisjon av tilbakedatering

Tilbakedatering er praksisen med å manipulere datoen for en finansiell kontrakt for å dra fordel av gunstige markedsforhold. For eksempel kan et selskap tilbakedatere en aksjeopsjon til en dato da aksjekursen var lavere, slik at opsjonsinnehaveren kan kjøpe aksjer til den lavere prisen. Tilbakedatering kan brukes til legitime formål, men det kan også brukes til … Les mer

Definisjon av prisrigging

Prisrigging er en form for markedsmanipulasjon der deltakerne konspirerer for å kunstig blåse opp eller deflatere prisene for å tjene på de resulterende prisbevegelsene. Prisrigging kan forekomme i ethvert marked der det er tilstrekkelig likviditet til å tillate store handler, og kan oppnås på en rekke måter, inkludert samarbeid, falsk budgivning og innsidehandel. Prisrigging er … Les mer

Ombudsmann Definisjon

En ombudsmann er en uavhengig person som undersøker klager på organisasjoner, og prøver å løse dem. Begrepet brukes også om personer som behandler klager i en organisasjon. Ordet «ombudsmann» kommer fra det gammelnorske ordet umboðsmaðr, som betyr «representant». Har alle banker en ombudsmann? Nei, ikke alle banker har en ombudsmann. Ombudsmenn finnes vanligvis i større … Les mer

Hvitvasking av penger: hva det er og hvordan man kan forhindre det

. Hvitvasking av penger: hva det er og hvordan man kan forhindre det Hva er effekten av hvitvasking? Effektene av hvitvasking inkluderer: 1. Gjør det mulig for kriminelle å tjene på deres ulovlige aktiviteter 2. Tilrettelegging for finansiering av terrorisme og andre kriminelle aktiviteter 3. undergraving av integriteten til det finansielle systemet 4. forvrengning konkurranse … Les mer

Definisjon av bundet salg

Bundet salg er praksisen med å selge et produkt eller en tjeneste som en betingelse for å kjøpe et annet produkt eller en annen tjeneste. Bundet salg kan brukes til å tvinge forbrukere til å kjøpe produkter eller tjenester de kanskje ikke ønsker eller trenger, og kan øke prisen på varer og tjenester. Det er … Les mer

Racketeering: Betydning, typer og eksempler

Hva er Racketeering? Racketeering er et begrep som brukes for å beskrive ulovlige eller uetiske aktiviteter utført for økonomisk vinning. Eksempler på utpressing inkluderer bestikkelser, hvitvasking av penger og svindel. Hva er utpressing og hvitvasking av penger? Racketeering refererer generelt til kriminelle aktiviteter som utføres som en del av en pågående virksomhet, for eksempel bestikkelser, … Les mer

Hva er undergrunnsøkonomien?

Undergrunnsøkonomien er definert som økonomisk aktivitet som ikke rapporteres eller beskattes. Dette kan omfatte lovlig virksomhet som bevisst er skjult for myndighetene, samt ulovlig virksomhet. Undergrunnsøkonomien er ofte forbundet med kriminalitet, men ikke all aktivitet i undergrunnsøkonomien er kriminell. Undergrunnsøkonomien antas å være en betydelig del av den totale økonomien, men størrelsen er vanskelig å … Les mer