Korea Investment Corporation (KIC)

Korea Investment Corporation (KIC) er et suverent formuesfond etablert av regjeringen i Sør-Korea. KICs oppgave er å forvalte landets valutareserver på en måte som maksimerer avkastning og minimerer risiko. KIC investerer i en rekke aktivaklasser, inkludert aksjer, obligasjoner, eiendom og private equity. KIC har hovedkontor i Seoul, Sør-Korea. Hva står RBM for innen finans? RBM står for "Reduced Boulder Movement". Dette er en type ordre som er plassert på London Stock Exchange som gjør at en handel kan utføres til en pris som er bedre enn gjeldende beste bud eller tilbudspris med opptil en viss prosentandel.

Har Japan et suverent formuesfond?

Ja, Japan har et suverent formuesfond, kalt Japan Investment Corporation (JIC). JIC ble etablert i 2009 og har i oppgave å investere Japans overskuddsreserver for å generere avkastning for den japanske regjeringen. Per 31. mars 2018 hadde JIC eiendeler under forvaltning (AUM) på omtrent 130 milliarder dollar.

Hvilket land eier flest eiendeler?

Det finnes ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet da det i stor grad avhenger av hvordan du definerer og måler «aktiva». Men hvis vi tar en bred definisjon av eiendeler for å inkludere alle finansielle og fysiske eiendeler som eies av et land, så er det trygt å si at USA har flest eiendeler av alle land i verden.

Dette er fordi USA har den største økonomien i verden, med et BNP på over 19 billioner dollar. Den har også den største befolkningen i noe land, med over 327 millioner mennesker. Som et resultat har USA en stor mengde finansielle eiendeler, som kontanter og investeringer, samt en stor mengde fysiske eiendeler, som land og infrastruktur.

Selvfølgelig er det andre land med store økonomier og befolkninger som også kan anses å ha et stort antall eiendeler. For eksempel har Kina et BNP på over 12 billioner dollar og en befolkning på over 1,3 milliarder mennesker. Det er imidlertid verdt å merke seg at USA har et mye høyere BNP per innbygger enn Kina, noe som betyr at innbyggerne har mer disponibel inntekt og er mer sannsynlig å eie eiendeler.

Hvilket land har verdens største suverene formuesfond?

De forente arabiske emirater har verdens største suverene formuesfond, med en estimert verdi på 1 billion dollar. UAEs suverene formuesfond, kjent som Abu Dhabi Investment Authority, ble etablert i 1976 og investerer i en rekke aktivaklasser, inkludert aksjer, obligasjoner, eiendom og private equity.

Hva betyr JIC?

Joint Inspection Committee (JIC) er en internasjonal organisasjon som leverer inspeksjons- og sertifiseringstjenester for produkter som eksporteres til medlemsland. JIC har hovedkontor i Genève, Sveits og har kontorer i Brussel, Belgia og Washington, D.C., USA.