Korea Investment Corporation (KIC)

Korea Investment Corporation (KIC) er et suverent formuesfond etablert av regjeringen i Sør-Korea. KICs oppgave er å forvalte landets valutareserver på en måte som maksimerer avkastning og minimerer risiko. KIC investerer i en rekke aktivaklasser, inkludert aksjer, obligasjoner, eiendom og private equity. KIC har hovedkontor i Seoul, Sør-Korea. Hva står RBM for innen finans? RBM … Les mer

Forstå IOUer

En IOU, eller «I Owe You,» er en skriftlig avtale mellom to individer eller enheter der den ene parten godtar å betale den andre parten en sum penger på et fremtidig tidspunkt. IOUer brukes ofte når den ene parten ikke har kontanter for hånden til å betale den andre parten i sin helhet, og de … Les mer

Hvordan overførbare remburser fungerer

Et remburs er et dokument fra en finansinstitusjon som garanterer betaling til en selger for varer eller tjenester levert til en kjøper. Brevbrevet gir selgeren et nivå av beskyttelse mot manglende betaling fra kjøperen. I hovedsak sier den utstedende banken at den vil stå bak kjøperens løfte om å betale. Det finnes to typer remburser: … Les mer