Hva er US Dollar Index (USDX) og hvordan handle den

USDX er en indeks (eller et mål) på verdien av amerikanske dollar i forhold til en kurv med utenlandsk valuta. USDX brukes av tradere og investorer som en indikator på styrken eller svakheten til den amerikanske dollaren.

USDX beregnes ved å bruke et vektet gjennomsnitt av valutakursene for følgende valutaer: Euro, japanske yen, britiske pund, kanadiske dollar, sveitsiske franc og svenske kroner.

USDX kan handles som en futureskontrakt på Chicago Mercantile Exchange (CME). Det kan også handles som et spotmarkedsinstrument.

Ved handel med USDX, bør tradere være oppmerksomme på økonomiske data som kan påvirke verdien av indeksen. Disse inkluderer data om inflasjon, sysselsetting og handel.

Hvordan bruker du DXY-indikator?

DXY-indikatoren er en indikator som måler styrken til den amerikanske dollaren mot en kurv av valutaer. Det er et nyttig verktøy for handelsmenn som ønsker å måle styrken til den amerikanske dollaren og ta handelsbeslutninger deretter.

DXY-indikatoren er tilgjengelig på de fleste store valutahandelsplattformer og kan brukes sammen med andre tekniske indikatorer og analyseverktøy. Finnes det en ETF som sporer amerikanske dollar? Ja, det er noen få ETFer som sporer amerikanske dollar. Den mest populære er PowerShares DB US Dollar Index Bullish Fund (NYSEARCA:UUP), som sporer utviklingen til U.S. Dollar Index. Det er også noen få valutasikrede ETFer som sporer amerikanske dollar, for eksempel WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund (NYSEARCA:USDU) og iShares Currency Hedged MSCI USA ETF (NYSEARCA:Hedged-USD).

Korrelerer DXY med gull? DXY er ticker-symbolet for US Dollar Index, som er et mål på verdien av US Dollar i forhold til en kurv med andre valutaer. Gull blir ofte sett på som en trygg havn og et verdilager, så det er ikke overraskende at det er en korrelasjon mellom DXY og gull. Når den amerikanske dollaren er sterk, har gullprisene en tendens til å være lavere, og når den amerikanske dollaren er svak, har gullprisene en tendens til å være høyere.

Hvor går dollaren lengst i 2022?

Forutsatt at du refererer til hvilken valuta som vil gi mest kjøpekraft i 2022, er dette et vanskelig spørsmål å svare på. Faktorer som inflasjon, renter og globale økonomiske forhold vil alle spille en rolle i å avgjøre hvilken valuta som er sterkest. Men her er noen få muligheter:

Den amerikanske dollaren kan styrkes hvis inflasjonspresset øker og Federal Reserve hever renten. Dette vil gjøre dollaren mer attraktiv for investorer og kan føre til kapitaltilførsel til USA.

Den japanske yenen kan også være en sterk valuta i 2022. Japan har et stort handelsoverskudd og en sterk økonomi, noe som kan føre til etterspørsel etter yenen. I tillegg forventes Bank of Japan å opprettholde sin ultraløse pengepolitikk, noe som kan holde yenen relativt svak.

Den kinesiske yuanen kan også øke i verdi hvis den kinesiske økonomien fortsetter å vokse i raskt tempo. Yuanen er imidlertid ikke fullt konvertibel og er gjenstand for statlig intervensjon, så den er ikke like likvid som andre valutaer.

Hva er dollarindeks og hvordan beregnes den?

Dollarindeks
Dollarindeksen er en indeks (eller et mål) på verdien av amerikanske dollar i forhold til en kurv med utenlandsk valuta. De utenlandske valutaene som utgjør kurven er euro, japanske yen, britiske pund, sveitsiske franc, kanadiske dollar og svenske kroner. Indeksen beregnes ved å ta det veide gjennomsnittet av valutakursene til disse seks valutaene.

Dollarindeksen begynte i 1973, da den først ble publisert av styret for Federal Reserve System. Den ble opprinnelig beregnet ved å bruke en basisperiode på mars 1973=100. I januar 1985 ble basisperioden endret til desember 1984=100. Indeksen er nå beregnet med en basisperiode på 31. desember 2016=100.

Dollarindeksen brukes av tradere og investorer som et mål på verdien av amerikanske dollar. Den brukes også som et referanseindeks for andre eiendeler pålydende amerikanske dollar, for eksempel amerikanske statsobligasjoner.

Verdien av dollarindeksen svinger basert på en rekke faktorer, inkludert utgivelser av økonomiske data, sentralbankpolitiske beslutninger og geopolitiske hendelser.

Beregning
Dollarindeksen beregnes ved å bruke et vektet gjennomsnitt av valutakursene for følgende seks valutaer:

Euro (EUR)
Japanske yen (JPY)
Britiske pund (GBP)
Sveitsiske franc (CHF)
Kanadiske dollar (CAD)
Svenske kroner (SEK)

Per 31. desember 2016 var vektene tildelt hver valuta som følger:

EUR – 57,6 %
JPY – 13,6 %
GBP – 11,9 %
CHF – 9,1 %
CAD – 4,4 %
SEK – 3,2 %

Valutakursene til valutaene er hentet fra en rekke kilder, inkludert kommersielle banker, meglerhus og valutahandlere.Satsene blir deretter vektet i henhold til de tildelte vektene og gjennomsnittet