Kontantstrøm til kapitalutgifter (CF til CAPEX)

CF til CAPEX er et forhold som måler hvor mye kontantstrøm et selskap har tilgjengelig for å reinvestere i kapitalutgifter. Dette forholdet er viktig fordi det kan gi analytikere en ide om hvor godt et selskap styrer kontantstrømmen og hvorvidt det har nok penger tilgjengelig til å reinvestere i virksomheten.

For å beregne dette forholdet tar du et selskaps totale kontantstrøm fra driften og deler det på dets totale kapitalutgifter.

La oss for eksempel si at et selskap har kontantstrøm fra driften på $1000 og kapitalutgifter på $500. Dette vil gi oss et CF til CAPEX-forhold på 2,0.

Dette forholdet kan tolkes på flere forskjellige måter. Et forhold på mindre enn 1,0 betyr at et selskap ikke genererer nok kontantstrøm til å dekke sine kapitalutgifter. Dette kan være et tegn på at selskapet ikke gjør en god jobb med å administrere kontantstrømmen eller at den reinvesterer for mye penger tilbake i virksomheten.

Et forhold på mer enn 1,0 betyr at et selskap har mer kontantstrøm enn det trenger for å reinvestere i kapitalutgifter. Dette kan være et tegn på at selskapet gjør en god jobb med å administrere kontantstrømmen sin, eller at den ikke trenger å reinvestere så mye penger tilbake i virksomheten.

Dette forholdet er bare ett verktøy som analytikere kan bruke for å evaluere et selskap. Det er viktig å se på dette forholdet i sammenheng med andre forholdstall og regnskaper for å få et fullstendig bilde av et selskaps økonomiske helse.

Hva er forskjellen mellom kapitalutgifter og inntektsutgifter?

Kapitalutgifter (CAPEX) refererer til midlene som brukes av et selskap til å anskaffe, oppgradere eller utvide sine fysiske eiendeler, for eksempel eiendom, bygninger eller utstyr. Denne typen utgifter brukes vanligvis til å forbedre den langsiktige ytelsen til virksomheten.

I motsetning til dette er inntektsutgifter (OPEX) pengene et selskap bruker på å drive sin daglige drift, som lønn, husleie, verktøy og så videre. Denne typen utgifter brukes vanligvis ikke til å forbedre den langsiktige ytelsen til virksomheten.

Hva er de to typene kapitalutgifter?

Det er to typer kapitalutgifter:

1. Investeringsutgifter: Dette er penger brukt på å kjøpe eiendeler som eiendom, anlegg eller utstyr. Denne typen utgifter er også kjent som en "kapitalinvestering."

2. Driftsutgifter: Dette er penger brukt på den daglige driften av en virksomhet, som lønn, husleie og verktøy. Denne typen utgifter er også kjent som en "driftsutgift".

Hva er CapEx-eksemplet?

Kapitalutgifter (CapEx) er midler som brukes av et selskap til å anskaffe, oppgradere og vedlikeholde fysiske eiendeler som eiendom, anlegg og utstyr. Formålet med CapEx er å sikre den langsiktige produktiviteten til et selskap.

Et enkelt eksempel på CapEx vil være et selskap som må kjøpe en ny fabrikk for å utvide produksjonen. Kostnaden for fabrikken vil bli ansett som en CapEx.

Hva er forskjellen mellom FCF og EBITDA?

Det er noen få viktige forskjeller mellom FCF og EBITDA. FCF, eller fri kontantstrøm, er et mål på et selskaps kontantstrøm som er tilgjengelig for utbyttebetalinger og nedbetaling av gjeld. EBITDA, eller resultat før renter, skatter, avskrivninger og amortisering, er et mål på et selskaps lønnsomhet som ekskluderer de samme elementene.

FCF anses generelt for å være et mer nøyaktig mål på et selskaps sanne kontantstrøm, siden det ekskluderer ikke-kontante elementer som avskrivninger og amortisering. EBITDA anses generelt for å være et mindre nøyaktig mål på lønnsomhet, siden det inkluderer elementer som renter og skatter som kan variere mye fra år til år.

Hva er typene CapEx?

Det finnes mange typer kapitalutgifter (CapEx), men de tre vanligste er:

1. Vedlikehold CapEx: Denne typen CapEx påløper for å holde en eksisterende eiendel i god stand. For eksempel kan et flyselskap måtte utføre regelmessig vedlikehold på sine fly for å sikre sikkerhet og samsvar med regelverket.

2. Expansion CapEx: Denne typen CapEx pådras for å utvide et selskaps virksomhet, ofte gjennom anskaffelse av nye eiendeler. For eksempel kan en forhandler bygge en ny butikk for å utvide til et nytt marked.

3. Erstatning CapEx: Denne typen CapEx pådras for å erstatte en eksisterende eiendel som har nådd slutten av sin levetid. For eksempel kan en produksjonsbedrift måtte erstatte en maskin som ikke lenger kan produsere deler med samme kvalitet eller kvantitet som før.