Kontantstrøm til kapitalutgifter (CF til CAPEX)

CF til CAPEX er et forhold som måler hvor mye kontantstrøm et selskap har tilgjengelig for å reinvestere i kapitalutgifter. Dette forholdet er viktig fordi det kan gi analytikere en ide om hvor godt et selskap styrer kontantstrømmen og hvorvidt det har nok penger tilgjengelig til å reinvestere i virksomheten. For å beregne dette forholdet … Les mer

Hva er en inventar?

Betydningen av varelager er settet med varer eller varer som akkumuleres i lageret i påvente av å bli brukt i produksjonsprosessen eller solgt. En annen definisjon av varelager knyttet til den økonomiske sfæren er den bestilte varelisten til en organisasjon eller person, der i tillegg til lagre også andre typer varer er inkludert. Også dokumentet … Les mer

Kategorier I