Kontantkontraktdefinisjon

En kontantkontraktsdefinisjon refererer til en avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge en spesifisert eiendel til en forhåndsbestemt pris på en fremtidig dato. Eiendelen kan være alt fra gull og sølv til mais og hvete. Prisen er satt på tidspunktet for kontrakten og er vanligvis basert på spotprisen på eiendelen på det tidspunktet.

Hva er varer?

En vare er en fysisk vare som kan byttes ut med andre varer av samme type. Råvarer er grunnleggende ressurser som brukes til å produsere andre varer og tjenester. De er naturressurser som olje, gass og mineraler, landbruksprodukter som hvete og mais, og metaller som gull og kobber.

De fleste råvarer omsettes på futuresbørser, som er markeder hvor kontrakter omsettes for fremtidig levering av en råvare. Disse kontraktene setter prisen på varen for en fremtidig dato, og handelsmenn bruker dem til å spekulere i prisbevegelsene til varen.

Når du kjøper en vare, kjøper du en fysisk vare du kan ta i besittelse av, som et fat olje eller en skjeppe hvete. Når du handler en råvarefuture, handler du en kontrakt som gir deg rett til å kjøpe eller selge varen til en fastsatt pris på en fremtidig dato.

Hvilken er bedre spot eller futures?

Svaret på dette spørsmålet avhenger av en rekke faktorer, inkludert traderens mål, risikotoleranse og investeringshorisont.

For eksempel, hvis en trader ønsker å dra nytte av en kortsiktig prisbevegelse, kan futures være et bedre valg. Dette er fordi futureskontrakter typisk er rettet mot langsiktig handel, og derfor kanskje ikke er like følsomme for kortsiktige prisbevegelser.

På den annen side, hvis en trader ønsker å dra nytte av en langsiktig pristrend, kan spotkontrakter være et bedre valg. Dette er fordi spotkontrakter typisk er mer fleksible, og kan holdes i kortere eller lengre perioder, avhengig av traderens mål.

Til syvende og sist er det opp til den enkelte næringsdrivende å bestemme hvilken type kontrakt som passer best for deres behov.

Hva er forskjellen mellom kontant- og futuresprisen på en vare? Kontantprisen på en vare er prisen som varen kan kjøpes eller selges til for umiddelbar levering. Futuresprisen på en vare er prisen som varen kan kjøpes eller selges til for levering på et senere tidspunkt. Forskjellen mellom kontantprisen og futuresprisen er kjent som grunnlaget.

Hva er typene futures?

De vanligste typene futures er råvarefutures, finansielle futures og aksjeindeksfutures.

Råvarefutures er avtaler om å kjøpe eller selge en fysisk vare på et fremtidig tidspunkt. De underliggende varene kan omfatte landbruksprodukter, metaller og energiprodukter.

Finansielle futures er avtaler om å kjøpe eller selge et finansielt instrument på et fremtidig tidspunkt. De underliggende instrumentene kan inkludere renter, utenlandsk valuta og aksjeindekser.

Aksjeindeksfutures er avtaler om å kjøpe eller selge en kurv med aksjer på en fremtidig dato. De underliggende aksjeindeksene kan inkludere store aksjemarkedsindekser som S&P 500 eller Dow Jones Industrial Average.

Hva er forskjellen mellom fysisk oppgjør og kontantoppgjør?

Ved et fysisk oppgjør leveres den underliggende eiendelen til motpartene på oppgjørsdatoen. I kontrast, i et kontantoppgjør, utveksler motpartene ganske enkelt kontantdifferansen mellom oppgjørsprisen og kontraktsprisen.

Det er flere sentrale forskjeller mellom fysisk og kontantoppgjør:

- Ved fysisk oppgjør er kjøperen av kontrakten garantert å motta den underliggende eiendelen, mens ved kontantoppgjør får kjøperen kun kontantdifferansen.
- Fysisk oppgjør brukes ofte for råvarer, mens kontantoppgjør er mer vanlig for finansielle instrumenter.
- Fysisk oppgjør krever vanligvis lagring og håndtering av det underliggende aktiva, mens kontantoppgjør ikke gjør det.
- Ved fysisk oppgjør kan prisen på den underliggende eiendelen på oppgjørsdagen påvirke oppgjørsprisen, mens ved kontantoppgjør påvirkes oppgjørsprisen kun av kontraktsprisen.