Forstå kontantpris

Når en vare omsettes på en futuresbørs, er prisen som oppgis kontantprisen. Kontantprisen er prisen som varen for tiden handles til i spotmarkedet. Kontantprisen brukes som grunnlag for futuresprisen, som er prisen som varen skal handles til i fremtiden. Hva er forskjellen mellom kontantpris og fremtidig pris? Kontantprisen er gjeldende spotpris på en vare, mens fremtidsprisen er prisen som en vare vil bli handlet til i fremtiden. Forskjellen mellom de to er grunnlaget, som er forskjellen mellom kontantprisen og futuresprisen.

Hvorfor er futures bedre enn kontanter?

Det er noen viktige årsaker til at futureskontrakter ofte blir sett på som bedre enn å holde den underliggende eiendelen i kontanter.

For det første, når du handler med en futureskontrakt, vet du nøyaktig hvor mye du vil betale for eiendelen, siden prisen er satt på kjøpstidspunktet. Slik er det ikke med kontanter, hvor prisen kan svinge.

For det andre er futureskontrakter mye lettere å handle enn den underliggende eiendelen. Dette fordi de handles på regulerte børser, og det er mye likviditet i markedet.

For det tredje kan futureskontrakter brukes til å sikre seg mot prisrisiko. Dette betyr at dersom prisen på den underliggende eiendelen faller, vil tapene bli oppveid av gevinstene fra terminkontrakten.

For det fjerde kan futureskontrakter brukes til å spekulere i prisbevegelser. Det betyr at tradere kan tjene penger på både stigende og fallende priser.

Til slutt har futureskontrakter en rekke andre fordeler, som muligheten til å handle på margin og det faktum at de enkelt kan selges eller kjøpes tilbake.

Hva er forskjellen mellom kontanter og futures?

Kontanter refererer til den faktiske underliggende varen som omsettes, mens futures refererer til en kontrakt for å kjøpe eller selge den underliggende varen på et fremtidig tidspunkt. Prisen på futureskontrakten er basert på spotprisen på den underliggende varen, men de to prisene kan variere basert på tilbuds- og etterspørselsfaktorer. Hvordan beregner du kontantoppgjør? Beregningen av kontantoppgjør er prosessen med å bestemme den endelige kontantprisen på et verdipapir eller en vare som omsettes på en futuresbørs. Denne prisen brukes til å gjøre opp kontrakter mellom kjøper og selger. Kontantoppgjørsprisen er vanligvis basert på prisen på det underliggende verdipapiret eller råvaren på datoen da kontrakten utløper.

Er futures bare gambling?

Futures kontrakter er standardiserte avtaler om å kjøpe eller selge en spesifisert eiendel på et senere tidspunkt til en pris avtalt i dag.

Den viktigste forskjellen mellom en future og andre typer kontrakter er at futureskontrakter er standardiserte. Dette betyr at vilkårene i kontrakten - inkludert prisen, kvantiteten, leveringsdatoen og kvaliteten på den underliggende eiendelen - alle er forhåndsbestemt.

Denne standardiseringen gjør futureskontrakter mer likvide enn andre typer kontrakter, og derfor mer populære blant tradere. Det gjør dem også mer risikable, siden det er mindre fleksibilitet i vilkårene i kontrakten.

Futures-kontrakter brukes vanligvis til å spekulere i den fremtidige prisen på en råvare, for eksempel olje eller gull. De kan også brukes til å sikre seg mot prissvingninger i en eiendel, for eksempel aksjer i et selskap.

Mens futureskontrakter kan brukes til både spekulasjon og sikring, er de oftest brukt til spekulasjon. Dette er fordi futureskontrakter gir potensial for store fortjenester, men også medfører risiko for store tap.