Sirkulær handel

Sirkulær handel er en type svindel der investorer blir lokket av løftet om høy avkastning fra investeringer som faktisk er en del av en Ponzi-ordning. I en Ponzi-ordning får tidlige investorer avkastning fra pengene investert av senere investorer, snarere enn fra fortjeneste tjent med den underliggende investeringen.

Sirkulær handel innebærer vanligvis bruk av offshore-kontoer og skallselskaper for å skjule identiteten til de sanne eierne av pengene. Dette gjør det svært vanskelig for investorer å spore hvor pengene deres går, eller å få dem tilbake hvis de bestemmer seg for å ta ut penger.

Sirkulær handel kan være svært vanskelig å oppdage, og enda vanskeligere å straffeforfølge. Hvis du mistenker at du kan være et offer for denne typen svindel, bør du kontakte en erfaren verdipapiradvokat for å diskutere dine juridiske alternativer.

Er vaskehandel ulovlig i India? Vaskehandel er ulovlig i India. Securities and Exchange Board of India (SEBI) forbyr vaskehandel og har iverksatt tiltak mot flere firmaer og enkeltpersoner for å ha deltatt i praksisen. I tillegg har Reserve Bank of India (RBI) også utstedt advarsler mot vaskehandel.

Er innsidehandel en hvit krage-kriminalitet?

Ja, innsidehandel anses som en hvit krage-kriminalitet. Dette er fordi det er en type svindel som er begått av noen som er i en makt- eller tillitsposisjon, og som bruker den posisjonen til å utnytte andre for personlig vinning.

Innsidehandel er en alvorlig lovovertredelse som kan føre til kriminelle anklager og sivile straffer. Securities and Exchange Commission (SEC) er hovedregulatoren for innsidehandel, og de har anlagt mange håndhevingssøksmål mot enkeltpersoner og firmaer som har engasjert seg i denne typen aktivitet.

Det er noen forskjellige måter innsidehandel kan skje. En måte er hvis en person med tilgang til ikke-offentlig informasjon om et selskap (som en kommende fusjon) kjøper eller selger aksjer basert på den informasjonen. Dette er ulovlig fordi det gir personen en urettferdig fordel i forhold til andre investorer som ikke har tilgang til samme informasjon.

En annen måte innsidehandel kan oppstå på er hvis en person som ikke er innsidehandel i selskapet kjøper eller selger aksjer basert på informasjon som de har fått fra noen som er innsidehandel. Dette er også ulovlig, og regnes som en form for verdipapirsvindel.

Hvis du blir siktet for innsidehandel, kan du få både strafferettslige og sivile straffer. SEC kan reise sivile siktelser mot deg, noe som kan resultere i en pengebot. Du kan også bli siktet kriminelt, noe som kan føre til fengselsstraff.

Innsidehandel er en alvorlig lovbrudd, og hvis du er siktet for det, bør du snakke med en erfaren forsvarsadvokat så snart som mulig. Hvilken kjent kvinne gikk i fengsel for innsidehandel? I 2012 ble Martha Stewart dømt for innsidehandel og sonet en fem måneders fengsel.

Hvem gikk i fengsel for innsidehandel?

Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet, siden det har vært mange personer som har blitt dømt for innsidehandel gjennom årene. Noen av de mer bemerkelsesverdige sakene inkluderer:

1. Ivan Boesky - En av de mest kjente sakene om innsidehandel, Boesky var en Wall Street-arbitrage som ble dømt i 1986 for verdipapirsvindel og konspirasjon. Han ble dømt til 3 års fengsel og dømt til å betale 100 millioner dollar i bøter.

2. Dennis Levine - En tidligere fusjons- og oppkjøpsspesialist hos Drexel Burnham Lambert, Levine ble dømt i 1986 for innsidehandel og dømt til 2 års fengsel. Han ble også dømt til å betale 12,5 millioner dollar i bøter.

3. Raj Rajaratnam - Grunnleggeren av hedgefondet Galleon Group, Rajaratnam ble i 2011 dømt for 14 tilfeller av konspirasjon og verdipapirsvindel. Han ble dømt til 11 års fengsel og dømt til å betale 10 millioner dollar i bøter.

Er innsidehandel sivil eller kriminell? Innsidehandel er en sivil krenkelse dersom den næringsdrivende viser seg å ha brutt en tillitsplikt eller annet tillits- og tillitsforhold, eller hvis næringsdrivende har brukt vesentlig, ikke-offentlig informasjon. Dersom den næringsdrivende viser seg å ha begått verdipapirsvindel, anses lovbruddet som straffbart.