Designated Market Maker (DMM)

En Designated Market Maker (DMM) er et firma som er ansvarlig for å tilveiebringe likviditet i et bestemt verdipapir eller verdipapirer på en børs. DMM er vanligvis firmaet som kjøper og selger verdipapiret på vegne av sine kunder.

DMM er pålagt å opprettholde et tosidig marked i verdipapiret, noe som betyr at de må være villige til å kjøpe og selge verdipapiret til enhver tid. DMM er også ansvarlig for å sikre at bud-spredningen i verdipapiret er rimelig.

DMM er vanligvis en stor investeringsbank eller meglerforetak som har en stor mengde kapital å investere. DMM kompenseres for deres tjenester ved utveksling gjennom betaling av avgifter. Er Robinhood en markedsmaker? Ja, Robinhood er en market maker. Som market maker gir Robinhood likviditet til markedene ved å lage et tosidig marked for aksjer og ETFer. Dette betyr at Robinhood alltid er villig til å kjøpe eller selge verdipapirer til sine børsnoterte priser. Ved å gjøre det er Robinhood i stand til å gi en jevn og effektiv handelsopplevelse for brukerne sine. Manipulerer markedsmakere prisen? Svaret på dette spørsmålet er komplisert og avhenger av en rekke faktorer. Generelt sett er det vanskelig å si definitivt om markedsaktører manipulerer prisene eller ikke. Det er imidlertid en rekke mulige årsaker til at markedsmakere kan bli fristet til å manipulere prisene, for eksempel å prøve å oppmuntre til mer handelsaktivitet eller prøve å tjene mer fortjeneste. I tillegg har det vært noen tilfeller hvor markedsmakere har blitt anklaget for å manipulere priser, selv om det ofte er vanskelig å bevise definitivt at manipulasjon har skjedd.

Hvem er de største markedsskaperne?

De største markedsskaperne er typisk store finansinstitusjoner som gir likviditet til markedet ved å stadig kjøpe og selge store mengder verdipapirer. De har vanligvis en stor mengde kapital å investere og er i stand til å handle med høye volum.

Er det fortsatt markedsaktører på NYSE?

Det er fortsatt market makers på NYSE, men deres rolle har endret seg de siste årene. Tidligere var markedsmakere ansvarlige for å sikre at det alltid var en kjøper og selger for et bestemt verdipapir. De ville kjøpe verdipapirer fra selgere og deretter selge dem til kjøpere, ofte til en høyere pris. Dette skapte overskudd for market maker og bidro til å sikre at markedet var likvid.

Men de siste årene har rollen til markedsmakere endret seg. De er nå mer fokusert på å gi likviditet til markedet, i stedet for å tjene penger. Dette betyr at de er mer sannsynlig å kjøpe verdipapirer fra selgere til en lavere pris og selge dem til kjøpere til en høyere pris, for å oppmuntre til mer handel. Market makers er fortsatt en viktig del av NYSE, og deres rolle er å bidra til at markedet er likvidt og effektivt.

Hvordan blir du en utpekt market maker?

For å bli en utpekt market maker (DMM) på en amerikansk børs, må du først være medlem av den børsen. Når du er medlem, kan du søke på børsen for DMM-status. Utvekslingen vil deretter vurdere søknaden din og bestemme om du vil gi deg DMM-status. Hvis du får DMM-status, vil du bli pålagt å overholde visse regler og forskrifter fastsatt av børsen.