Hva er trengsel i?

Samtalentrengte inn eller tiltrekningseffekt refererer til stimuli som, gjennom offentlige utgifter, utøves på økonomien. Det er en ekspansjonseffekt av offentlig sektor, siden de innfører økonomien utgifter som favoriserer det. Samtidig er det en ekspansjonskostnad til privat sektor, siden hovedformålet med denne stimulansen er å ha den nødvendige kapitalen til å generere prosjekter som gir oss lønnsomhet.I motsetning til forskyvningseffekten finner vi crowding ut.

Offentlige investeringer induserer en økning i innenlandsk etterspørsel som igjen tiltrekker seg private investeringer fra andre selskaper. På den annen side, hvis offentlige investeringer finansieres gjennom lån, øker markedsrenten og motvirker private investeringer.

Det er en sammenheng mellom virkningen av private investeringer og offentlige investeringer, samt tallene som blir håndtert. På denne måten kan vi se at de private investeringstallene og de offentlige investeringstallene er positivt relaterte, det ene tallet øker i prosent samtidig med det andre. På den annen side må investeringer i infrastruktur opprettholdes, eller i alle fall, dens sammensetning forbedret siden vi kunne modellere økonomiske variabler og observere trenden for å se hvordan det påvirker veksten i nasjonaløkonomien.

Til slutt skal vi understreke at den perfekte tilstanden i økonomien vil være finanspolitisk konsolidering over tid. Dette oppnås ved å legge til rette for å opprettholde lave renter, generere en appell til private investeringer og fremme økonomisk vekst som ikke er det inflasjonær (Noen ganger er det også mulig å skape jobb).