Hva er privat forbruk?

La makroøkonomi Det er en teori som studerer de globale indikatorene for økonomien; blant dem, privat forbruk og offentlig forbruk. Begge er essensielle for å forstå økonomien i et land, kjenne dets investeringsformer og forme nasjonens totale utgifter. Men hva er egentlig privat forbruk? Hvordan er det forskjellig fra forbruk av offentlig type? Alle svarene du trenger nedenfor.

Hva er hovedmålet med privat forbruk?

Begrepet privat forbruk refererer til utgiftene som familier, enkeltpersoner, selskaper og organisasjoner har gjort på ubestemt tid. Målet med private utgifter er å tilfredsstille individuelt forbruksbehov med de varer og tjenester som markedet tilbyr.

Hva måler privat forbruk?

Private utgifter måler den totale verdien av varer og tjenester som både husholdninger og private institusjoner anskaffer innenfor deres tilsvarende aktiviteter, uavhengig av deres økonomiske sektor. Det er selvfølgelig viktig å huske på at privat forbruk bare måler sluttvarer, og ikke de som er brukt til produksjon av andre varer og tjenester.

Som vi allerede har forventet, vil den typen forbruk som dominerer i et land være den som bestemmes av økonomien. Med større privatforbruk vil vi snakke om et kapitalistisk land der lov om tilbud og etterspørsel, som como la privatisering av selskaper eller økonomiske aktiviteter. Men med mer offentlig forbruk, vil vi finne oss i å møte en intervensjonell økonomi (det vil si når staten får en avgjørende posisjon når det gjelder å regulere et lands økonomi).