Hva tetter seg ut?

Forkjørings- eller fortrengningseffekten ved navn på spansk er en økonomisk teori som er basert på effektene som visse statlige inngrep har på økonomien og markedene som helhet. I de landene som har en blandet økonomi, blir oppsamlingsteorien oppsummert ved at offentlig sektors utgifter innebærer en investeringskostnad og nivået på forbruket i den private sektoren. I motsetning til forskyvningseffekten finner vi trengsel inn.

Grunnleggende om å tømme teorien

Den økonomiske teorien om utvisningseffekten er basert på en rekke økonomiske prinsipper som knapphet på ressurser og det faktum at penger er en type soppbart god som må konsumeres for å kunne bruke dem.

Dette betyr at i de situasjonene der staten har et ekstra behov for finansiering, betales de for på bekostning av den private sektoren, i henhold til den økonomiske teorien om å trenge ut eller utvise effekt, vil denne finansieringen fra staten reduseres med en verdi tilsvarende ressurser i privat sektor.

Konsekvenser av forskyvningseffekten

Staten kan gripe inn på forskjellige måter og forårsake forskjellige typer og konsekvenser av fortrengningseffekten, selv om alle påvirker på en eller annen måte tilbud eller etterspørsel. Forårsaker en reduksjon i investeringskapasiteten til private selskaper motivert av offentlig inngripen.

Økte renter

Når staten griper inn ved å øke renter Som en konsekvens forårsakes vanligvis en mengde private investeringer, noe som reduseres på grunn av økningen i finansieringskostnadene.

Utstedelse av offentlig gjeld

Når staten griper inn ved å øke utslippet av offentlig gjeldSom en konsekvens oppnås en økning i rentene, noe som medfører en reduksjon i investeringene i private selskaper som er mindre lønnsomme.