Hva er multiplikatoreffekten av offentlige utgifter?

Multiplikatoreffekten av offentlige utgifter refererer til den økende effekten av offentlige utgifter på økonomien. Med andre ord kan vi si at de opprinnelige utgiftene regjeringen (utgifter offentlig) vil bli økt eller økt med en rekke faktorer som påvirker nevnte økning.

Hvordan beregnes multiplikatoreffekten av offentlige utgifter?

For å beregne denne multiplikatoreffekten er vi basert på følgende formel:

Multiplikator = 1 - (1-PMC)

Uttrykket "PMC" refererer til den marginale tilbøyeligheten til å konsumere, som er andelen av ingreso at forbrukere bestemmer seg for å reservere det for å kunne bruke og konsumere på andre varer og tjenester (med tanke på resten av konstante variabler, for eksempel besparelser).

Eksempel på multiplikatoreffekten av offentlige utgifter

Offentlige utgifter fra regjeringen vil øke med flere faktorer som vil avhenge av typen utgifter det er snakk om. Når slike offentlige utgifter, for eksempel, brukes til å betale salarios av arbeidstakere, vil de bruke sine disponible penger (PMC) på andre varer og tjenester de foretrekker.

La oss forestille oss at forbrukerne bruker X-produkt. Produsenter av produkt X må produsere det, og fra salg vil de generere en inntekt, hvorav en del vil betale arbeidstakerne for sitt arbeid. En del av lønnen som mottas av arbeiderne for produkt X, vil også fordele lønnen til andre produkter, og så videre. Multiplikatoreffekten vil være ekvivalent med antall ganger pengene har blitt multiplisert blant de forskjellige arbeidstakerne (avhengig av utgiftene som er gjort).

Multiplikatoreffekten av offentlige utgifter Det er høyere i utviklende eller mindre utviklede økonomier fordi mennesker i disse økonomiene har større tilbøyelighet til forbruker, fordi investeringene de bruker mye høyere enn å spare (både offentlige og private).