Hva er brutto nasjonale besparelser?

Når vi snakker om Gross National Savings (ANB), refererer det til den totale besparelsen som finnes i et land. Nevnte besparelser kan investeres i ham selv eller i resten av verden, og de eksisterer: både offentlig sparing og privat sparing. Førstnevnte refererer til besparelser fra offentlige administrasjoner eller staten, mens de private er til familier eller selskaper av et bestemt land.

Hvordan beregne brutto nasjonale besparelser?

ANB-beregningen beregnes for en bestemt tidsperiode, som normalt er ett år. Videre er det en flytvariabel, så vi understreker at den beregnes ved hjelp av en periode og er gyldig for den perioden.

Det er viktig å nevne at brutto nasjonal sparing presenterer følgende formel:

Brutto nasjonal sparing (ANB) = BNP - C

Å være: BNP, bruttonasjonalprodukt; og C, forbruk.

På den annen side for å beregne BNP:

PNB = C + I + G + (XM)

Å være: C, offentlig og privat forbruk; Jeg, offentlige og private investeringer; G, offentlige og private utgifter; XM, eksport - import eller saldo av Kommersiell balanse

Å bruke disse formlene kan være veldig interessant, siden de lar deg beregne bruttobesparelsen på BNP. Dette forholdet måler brutto nasjonalinntekt minus offentlig og privat forbruk pluss nettooverføringer oppnådd i et land. På denne måten vil vi innhente data om forholdet mellom bruttosparing og BNP.

Konseptet med brutto nasjonal sparing lar oss se den totale balansen som økonomiske agenter (offentlige og private) allokerer til sparing. I tillegg forteller den oss hvordan økonomien fungerer (den lar oss se gjennomsnittlig besparelse per person, og sammenligne den med andre land), graden av bevissthet om fremtidige beredskaper (avhengig av besparelsen per person), samt å vite hvor mye penger som kan brukes på å bygge en Velferdsstaten.