Hva er teknostrukturen?

Konseptet med teknostruktur kommer fra JK Galbraith og refererer til gruppen teknikere eller fagpersoner (som økonomer, markedsførere, ingeniører, advokater, etc.) som driver store selskaper og som har nok kraft til å ta forretningsbeslutninger.

La oss si at, avhengig av makten de tar i selskapet, vil teknostrukturen bestemme makten eller beslutningstaking som en gruppe mennesker kan utføre i et gitt selskap.

Begrepet er nært knyttet til teknologi: Galbraith forsikrer at takket være utseendet til ny teknologi og store investorer i økonomien, faller ikke beslutningskraft bare på den som setter inn pengene. kapital i selskapet. Dette betyr at beslutningens makt egentlig hviler på "settet med teknikere som utgjør det sanne lederen for det moderne selskapet".

Galbraith forsikrer at hovedmålet for det moderne kapitalistiske selskapet ikke er å skaffe profitt, men veksten i selskapet. For å gjøre dette, nevner han nok en gang viktigheten av teknologi og behovet for å stole på den for å gjennomføre denne forretningsveksten.

På den annen side er det viktig å fremheve behovet for forskning på den tekniske utviklingen som selskapet må oppleve, uavhengig av behovene til publikum som det må underkaste seg. Imidlertid er ikke markedet og dets behov fortrengt, men snarere motsatt: det gjøres en større innsats for å vite hva som skal oppnås og hvilke behov som må dekkes.

I denne forstand sies det at det er selskapet selv som bestemmer hva forbrukerens behov er og prøver å tilfredsstille dem og ikke omvendt, som det skjedde tidligere.