Hva er forbruk?

Forbruk defineres som handling og anskaffelse av en bien eller tjeneste. Dette konseptforbruket innebærer alt det settet med produkter og tjenester som blir gjort tilgjengelig for samfunnet for å tilfredsstille et behov eller et ønske, et behov som kan være primært eller sekundært.

Over tid har denne handlingen gitt opphav til det vi i dag kjenner som et forbrukersamfunn, som refererer til den massive produksjonen av varer og tjenester som blant annet er forårsaket som et resultat av kapitalisme og globalisering, forekommer spesielt i utviklede eller godt industrialiserte land.

Typer forbruk

Kanskje det er denrasjonelt kjøp og tvangskjøp de to som vi kjenner mest til, men sannheten er at vi finner en noe mer spesifikk klassifisering av forbrukstyper, og så sjekker vi det:

  • Rasjonelt forbruk: dette er kjøpshandlingene som til slutt ender med anskaffelsen av produktet gjennom refleksjon og studier av det.
  • Tvangsmessig forbruk: det er en del av kjøpene som utføres av et ønske og ikke av et behov. Atferden i disse tilfellene fra forbrukerens side innebærer ikke en direkte refleksjon for å anskaffe et produkt.
  • Foreslått forbruk: det har med den forrige å gjøre, fordi kjøpshandlingen i disse tilfellene utvikles gjennom virkningen og markedsføringsoppgavene fra selskapene, gjennom annonser med den hensikt å påvirke forbrukernes kjøpsatferd.
  • Bærekraftig forbruk: er det som foregår i en sammenheng der grunnleggende behov blir dekket med respekt for miljøet og menneskerettighetene.
  • Likegyldig forbruk: bak denne oppførselen finner vi det totale antallet produkter som er kjøpt for det produktet tilbyr.
  • Eksperimentelt forbruk: oppstår når nye produkter blir kjøpt, selv om de aldri har prøvd det. Slik sett spiller den teknologiske komponenten en veldig viktig rolle for å legge til side produktet som ble brukt, og som nå vil bli erstattet av et annet.

Forbruk og makroøkonomi

Når vi snakker om forbruk og makroøkonomi, møter vi sirkulasjonen av kapital og forholdet som eksisterer mellom kjøpet av produktet og forbrukeren. I denne forstand, makroøkonomi innebærer eksistensen av privat forbruk og offentlig forbruk:

Offentlig forbruk er det som har med statlige kjøp å gjøre, mens privatforbruk refererer til anskaffelser utført av private enheter selv og familier.

Forbruk og ansvar

I dag har den konstante anskaffelsen av produkter og den lettheten vi har fått til å skaffe dem på rekordtid skapt mye kontrovers i forhold til bærekraft. Av den grunn blir det lagt særlig vekt på hvor viktig ansvarlig forbruk er for å ta vare på effekten som produksjonen har på planeten vår.

Ved ansvarlig forbruk forstår vi kapasiteten folk har til å verdsette mye mer hva produksjonsprosessen innebærer og veien som et produkt følger fra når det bare er et råstoff til det når våre hender. I tillegg innebærer ansvarlig forbruk produktets kvalitet, sikre opprinnelsen, hvordan den er produsert og hvilken rolle selskaper har tatt for å utvikle sine produkter og tjenester. Derfor avhenger en stor del av å oppnå bærekraft mye av vår oppførsel og vår holdning.