Hva er brutto nasjonalprodukt?

Bruttonasjonalproduktet (BNP) er et estimat av den totale sluttverdien av alle produkter og tjenester generert av innbyggerne i et land i en gitt periode. For beregningen, i motsetning til hva som skjer med bruttonasjonalproduktet, er utlendinger som bor i landet ekskludert, men det som blir produsert av statsborgere som er bosatt i andre land tas i betraktning.

Den vanligste måten å beregne brutto nasjonalprodukt på er å legge til totale familieutgifter, innenlandske private investeringer, totale offentlige utgifter, nettoeksport og inntekt som statsborgere bosatt i utlandet har oppnådd ved å trekke den lokale økonomien fra utenlandske innbyggere. .

Brutto nasjonalprodukt er relatert til et annet økonomisk begrep som er bruttonasjonalproduktet, selv om det ikke er akkurat det samme.