Hva er selvforsikring?

Når det er egenforsikring, snakker vi om en "forsikring" som bruker egne ressurser for å kunne dekke kostnadene som følger av et krav. I dette tilfellet påtar den ansvarlige personen eller selskapet konsekvensene av risikoen de er utsatt for.

Det er motsatt sak til anskaffelsen av en póliza, der risikoen kommer fra en tredjepart som er dekket av et forsikringsselskap.

Åpenbart for at selvforsikring skal fungere, er det nødvendig å ha et spesielt fond som har tilstrekkelig økonomisk kapasitet til å dekke utgiftene som kan oppstå. Ressursene vi snakker om og som må utgjøre fondet, må være helt likvide (eller så likvide som mulig) slik at de kan gjøres tilgjengelige så raskt som mulig.

Denne typen midler er ment for tilfeldige hendelser og langsiktige utgifter som kan oppstå. På den annen side er det viktig at dette fondet er i stand til å forutse de maksimale utgiftene som kreves av et krav, tidligere beregne beløpet som er nødvendig for å tjene som et fond.

Hendelsen og hendelsene til personen eller selskapet som forsikrer fondet, må også tas med i beregningen.

På den annen side, blant de mest relevante aspektene ved selvforsikring, kan vi finne følgende:

  • Eventuelle eller plutselige utgifter. Hvis det investeres for å kunne ha en anstendig forsikring for å dekke behovene til mennesker eller selskaper, kan vi indikere at det er mer en besparelse enn en kostnad. Imidlertid, hvis antall ulykker eller ulykker er konstant og ganske regelmessig, må vi ta ut en policy som ikke klarer det.
  • Immobilisert kapital. Dette er ressurser som vi ikke vil kunne bruke fordi vi må investere dem i fondet.
  • Trenger å ha kontroll. Pengene som går til selvforsikring må overvåkes og styres, noe som tar tid og ressurser å gjøre det.