Hva er Laffer Curve?

Laffer-kurven er en representasjon av hva det vil si å implementere en skatt og nivået på innkreving eller inntekt oppnådd gjennom det. Det er et konsept av økonomen Arthur Laffer (i 1980) som under Ronald Reagans presidentskap ga råd om at det ville tillate frigjøring av befolkningens individuelle initiativ.

Hvordan er Laffer-kurven?

Denne kurven har en omvendt U-form der det er et prosentnivå som varierer mellom 0 og 100. På et slikt prosentnivå (0 og 100) samles det ikke inn, fordi hvis ingen bidrar, skattesatsen hele lønnen og han ville ikke være interessert i å jobbe.

Laffer Curve

Bilde: Bastianowa.

Hva er forklaringen på Laffer-kurven?

Forklaringen på Laffer-kurven forsikrer oss om at for en skattesats på 0 og 100 er samlingen null. I det første tilfellet fordi ingen skatter blir samlet inn; i det andre fordi hvis en så høy skattesats blir brukt, ville ingen være villige til å jobbe for å måtte gi alt dinero i samlingen (det vi har forklart ovenfor)

Vel, Laffers forklaring er at mellom disse to punktene er det en oppadgående reise i kurven der det er lave avgiftsnivåer og en nedadgående vei med høyere nivåer (og derfor mer innkreving).

Maksimum som kan fastsettes, avhenger av mange faktorer, og kan variere fra land til land. Det er veldig viktig å finne det, siden det tillater regjeringer å fastsette en eller annen skattesats, samt fastsette den tilsvarende finanspolitikken.

Skattesats og arbeidsforhold

Som vi har antydet, vil andelen mennesker som vil jobbe null eller knappe, hvis det er en høy skattesats (eller 100%).

Dette er fordi enkeltpersoner ikke ser bruken av å investere og finne arbeid, og i stedet prioritere fritid i tilfelle skattesatsen ikke synker. Derfor kan det konkluderes, men ikke på en nøyaktig og objektiv måte, at hvis skattesatsen øker, har arbeidet i et bestemt land en tendens til å avta. Det samme skjer omvendt, hvis skattesatsen er lavere.