Hva er sertifisering?

Sertifisering er prosedyren som et autorisert organ validerer visse aspekter (kvalitet, troskap, etc.) av en organisasjon, institusjon eller person.

For å oppnå sertifisering må visse vilkår eller krav være oppfylt, som vil bli evaluert av det tilsvarende organet. Det vil bare være gyldig hvis den sertifiserende enheten er helt uavhengig og upartisk.

Kvitteringen eller dokumentet som godkjenner sertifiseringen er det såkalte sertifikatet. Sertifikatet gjelder kompetanser godkjent av organet når det gjelder hva som kan vurderes og for hvilket sertifiseringen er oppnådd.

Det må skilles mellom to typer sertifisering: effektiv og symbolsk. Den effektive sertifiseringen er den som gis til noen eller en institusjon med den nødvendige gyldigheten for å ha bestått en prosess (i tilfelle en ESO-grad, Baccalaureat osv.). På den annen side gir ikke den symbolske sertifiseringen et sertifikat for prosessen som er bestått siden den ikke krever det, bare en omtale (i tilfelle en grad eller emne uten akademisk gyldighet).

Sertifikat typer

Blant de vanligste sertifikatene vi kan finne er: akademiske sertifikater (som vurderer studienivå eller læring). kvalitetssertifikater (de evaluerer hvor bra noe er -prosess, produkt, idé, etc.-, identifisert mange ganger med enkvalitetsforsegling); produksjonssertifikater (de prøver å evaluere muligheten for å produsere visse produkter, tilby tjenester osv.) eller identitetssertifikater.