Dynasty Trust Definisjon

En dynastitillit er en type tillit som er designet for å vare i flere generasjoner. Trusten er vanligvis satt opp slik at tillitsmannen har skjønnet til å fordele trust-midlene blant mottakerne i henhold til vilkårene for tilliten. Trusten kan struktureres slik at den utbetaler inntekter til mottakerne i løpet av deres levetid, og ved deres … Les mer

Hva er en sertifisert finansiell planlegger (CFP)?

En sertifisert finansiell planlegger er noen som har fullført et strengt akademisk program og har bestått en omfattende eksamen administrert av Certified Financial Planner Board of Standards. CFPer er pålagt å følge en streng etikkkodeks og opprettholde et høyt nivå av faglig kompetanse. Økonomiske planleggere som ikke har fullført CFP-programmet kan fortsatt kalles finansielle rådgivere, … Les mer

Hva er sertifisering?

Sertifisering er prosedyren som et autorisert organ validerer visse aspekter (kvalitet, troskap, etc.) av en organisasjon, institusjon eller person. For å oppnå sertifisering må visse vilkår eller krav være oppfylt, som vil bli evaluert av det tilsvarende organet. Det vil bare være gyldig hvis den sertifiserende enheten er helt uavhengig og upartisk. Kvitteringen eller dokumentet … Les mer

Kategorier S