Hva er regnskapsoppføringen?

Regnskapsoppføringen består av alle kommentarene, også kalt regnskapsnotater, som finnes i Daily Book of Accounting i et selskap. Hver av disse notatene er laget med sikte på å gjenspeile hver økonomiske bevegelse i et samfunn, relatert til dets forretningsaktivitet.

Hver av disse merknadene som er notert i regnskapsbøkene kalles oppføringer. I dobbelregistreringssystemene som brukes i regnskapet, må hver bevegelse som gjøres, registreres på to relaterte steder: en i debetposten og den andre i kredittposten.

Vi kan finne informasjon om regnskapsføringen noen aspekter som dato, postnummer, beløp, kontoer der bevegelsen skjer og en kort beskrivelse av konseptet.

Typer regnskapsposter

I regnskapsbøkene kan vi finne forskjellige typer regnskapsoppføringer:

  • Åpningsoppføringer: de kalles også oppføringer for bakgrunnen, og er oppføringene som blir gjort i regnskapet til et selskap i dets tidlige dager.
  • Operasjonsseter: operasjonsseter eller lederseter, indikerer bevegelsene som gjøres daglig.
  • Justeringsoppføringer: dette er merknadene som blir gjort på slutten av hver regnskapssyklus.
  • Regulariseringsoppføringer: disse notatene består i å lukke alle utgifts- og inntektskontoer og overføre dem til Resultatregnskap.
  • Avslutningspost: denne typen oppføring avslutter regnskapsprosessen. Den består i å stenge alle kontoene i balansen.

Mal for å registrere regnskapsoppføringer