Hva er skattegrunnlaget?

Begrepet skattegrunnlag er basert på beløpet som er tilskrevet noen aktiv, forpliktelser og eiendeler til et selskap for skatteformål, og som er regulert av skattelovgivningen.

Vi kan også si at skattegrunnlaget i regnskap er mengden av alle eiendeler, gjeld og deler av egenkapitalen som vises i en finansbalanse, og som er produsert gjennom forretningsaktivitet.

Skattegrunnlag for en eiendel og en forpliktelse

Det er visse forskjeller mellom skattegrunnlaget for en eiendel og en forpliktelse som vi må ta hensyn til.

Skattegrunnlaget for en eiendel er mengden av en eiendel som vil være fradragsberettiget, i forhold til skattemessige forhold, når den mottar utbetaling av bokført verdi eller bokført verdi av eiendelen. Hvis overskuddet som selskapet oppnår ikke blir skattlagt, vil skattegrunnlaget som eiendelene vil ha være lik bokført verdi de har i regnskapsbøkene.

Skattegrunnlaget for en forpliktelse er imidlertid den bokførte verdien av en forpliktelse minus ethvert beløp som er fradragsberettiget i fremtiden. For ordinær inntekt som er mottatt på forhånd, er skattegrunnlaget lik bokført verdi minus eventuell ordinær inntekt som ikke er skattepliktig i fremtidige år.