Hva er journalen?

Den daglige boken til et selskap brukes til å samle inn alle data og aktiviteter som foretas av enheten hver dag når det gjelder økonomiske vilkår. Derfor forstås begrepet en journal som en mest nyttig måte å registrere den daglige driften på.

Navnet som mottas for hver av oppføringene i journalen er oppføringsnavnet. Hver oppføring består av kredittoppføringer og debetoppføringer (avhengig av konto). Men det må sikres at summen av kredit- og debetoppføringene.

Hvordan er journal for et selskap

I tillegg er det noen journalbokskrav som enhver bedrift eller virksomhet må oppfylle. Dette skyldes delvis at tidsskriftet er en forpliktelse til å bli oppfylt av gründere som fastsatt i art. 32 i gjeldende handelslov. Disse obligatoriske delene av tidsskriftet er:

  • Den spesifikke datoen for bevegelser og transaksjoner med tilhørende forklaring
  • Kontoer som er en del av hver bevegelse, samt beløpet på transaksjonene