Hva er organisasjonskultur?

Begrepet organisasjonskultur er knyttet til ideen innen organisasjons- og ledelse studier som beskriver troen, verdiene, psykologien og holdningene, både kulturelle og personlige, til en enhet. En annen mer fullstendig definisjon av organisasjonskultur kan være det spesifikke settet med verdier og normer som deles av de forskjellige medlemmene av en organisasjon og som styrer måten å forholde seg til hverandre i selskapet og i utlandet.

Kjennetegn ved organisasjonskulturen

Organisasjonskultur kommer til uttrykk på forskjellige måter:

    • Måtene selskapet utfører sine aktiviteter på, klienter og arbeidere, eller med samfunnet generelt
    • Evnen og friheten til å ta beslutninger og bidraget til nye ideer
    • Hva er kapasiteten til overkommandoen og deres makt til å overføre sin kunnskap til andre kolleger

  • Arbeidernes forpliktelse til å nå målene for gruppen.

En annen veldig interessant definisjon refererer til ideene og troen rundt typen mål som selskapet skal søke, i tillegg til atferdsreglene som de forskjellige komponentene i organisasjonen må følge for å oppnå de foreslåtte målene. Disse verdiene er basert på normene og forventningene som etablerer måten arbeidere oppfører seg i forskjellige situasjoner og styring av ledningen til gruppens komponenter til omverdenen. Det handler om å generere en viss merke verdi vender mot brukeren.

Organisasjonskultur er nært knyttet til konseptet bedriftskultur, som er summen av tradisjonene, skikkene og betydningen som gjør et selskap spesielt. Den etablerer karakteren og måten å være en organisasjon på, siden den omfatter visjonen som de ansvarlige for Selskapet, deres innflytelse, etiske standarder og en bestemt stil som gjør dem forskjellige fra andre.

Typer organisasjonskultur