Inkorporering og første etablering

Inkorporeringskostnadene og førsteetableringskostnadene er en rekke utgifter som er nødvendige for å starte en forretningsaktivitet. Det er de første utgiftene et selskap har før de begynner å jobbe. På den ene siden er det juridiske utgifter, og på den andre utgiftene som gjør at vi kan starte vår hovedaktivitet.

Grunnlovskostnadene refererer til utgifter til notarius, merkantilregister, som vil avhenge av om selskapet er det Limited Liability Company o Anonymt samfunn, tillatelser eller andre typer avgifter.

De første etableringskostnadene refererer til investeringen som ble gjort i de første øyeblikkene av Selskapet slik at den kan begynne å utvikle seg, for eksempel innledende annonsering, kontraktprosjekter eller markedsstudier eller noen form for utgifter som hjelper til med å starte selskapet.

Tidligere ble disse utgiftene ansett som eiendeler, men i den nye generelle regnskapsplanen er de opprinnelige etableringskostnadene en del av de normale utgiftene i Resultatregnskap, mens grunnlovskostnadene overføres til selskapets egenkapital.

Kjenn all nødvendig informasjon om inkorporeringskostnader og hvordan de regnskapsføres i regnskapsbøkene.