Hva er statskassen?

Skattkammeret til et selskap er området som har ansvar for å administrere, organisere og kontrollere virksomheten som har med kontantstrøm eller pengestrøm å gjøre.

Derfor forstås begrepet statskasse som sett med aktiviteter relatert til regnskap av selskapet der banken eller kontantregistrene tas i betraktning. Dermed avslører statskassen direkte betalinger og kvitteringer fra et selskap.

Selvfølgelig er det en forskjell mellom statskasse og regnskap, siden begge begrepene er knyttet sammen, men ikke er de samme. Skattkammeret vil alltid ha ansvaret for å administrere innkreving og innbetalinger samtidig som det vil ta de aktuelle tiltakene slik at det ikke er noen mislighold i nevnte utbetalinger og innkrevinger slik at det alltid er penger. Regnskap vil på sin side være ansvarlig for å registrere bevegelsene til oppføringer og utganger.

Treasury Calculator