Hva er produktets livssyklus?

Definisjonen av produktets livssyklus består av utviklingen og salgshistorikken til et produkt eller en tjeneste i et marked over tid. Således, i betydningen av produktets livssyklus, forstår vi at overvåking av salg i samme marked er direkte knyttet til markedsføring.

I tillegg er livssyklusen til et produkt omfattet av det vi kjenner som markedsføringsblanding, siden varigheten på en eller annen måte avhenger av distribusjons- og markedsføringsstrategiene som er gitt.

Stadier i livssyklusen til et produkt

I løpet av den tiden en vare eller tjeneste forblir på markedet, skiller vi mellom fire faser i livssyklusen til et produkt:


  • Innledning: det er øyeblikket når produktet lanseres på markedet. Fordelene er lave og kostnadene høye. Forventningene kan være minimale, men eksperter mener at nøkkelen er fortsatt markedsføring.
  • Vekst: overskudd begynner å være gunstig, kostnadene begynner å stabilisere seg. Framtidsutsiktene er positive. Salgsøkning og kundens verdsettelse og interesse for kjøp blir observert.
  • Modenhet: det er konsolideringsfasen. Fordelene er høye og det er noe stabilitet.
  • Nedgang: Produktsalget går ned og fortjenesten stagnerer. Det er på tide å gjenoppfinne deg selv, bestemme om produktet er pensjonert, eller om det tvert imot er en endring i strategien for å oppdatere det og søke nye konkurransefortrinn.
Produktets livssyklus

Kilde: selvlaget.