Hva er komparativ fordel?

Økonomisk sett er en komparativ fordel et lands evne til å produsere visse forbruksvarer med de laveste mulighetskostnadene sammenlignet med andre land, som, selv om de kunne produsere det samme godet, ville gjøre det med større ressurser.

Dette konseptet er derfor basert på at hvert land spesialiserer seg på produksjon av de varene som det har en komparativ fordel over, det vil si de som det kan produsere med færre ressurser, noe som favoriserer en vekst i total produksjon. Videre, ved å bruke komparativ fordel på produksjonen, får land som handler med hverandre også en større fordel ved å markedsføre produkter de er spesialisert i.

Historien om det komparative fordelsbegrepet

Komparativ fordel er grunnlaget for veksten av internasjonal handel, og det er et begrep som har sitt utspring i økonomiske teorier til økonomen og filosofen Adam Smith.

I sitt arbeidNasjonenes rikdom Adam Smith skisserer teoriene om den klassiske arbeidsdelingen, og trekker de generelle linjene for tilrådelighet for land å spesialisere sin produksjon i de varene de oppnår en høy produktivitet, gjennom kommersialisering med andre land å skaffe varer som ikke har høy konkurranse. På denne måten genereres en dobbel fordel og større vekst, både i produksjon og i markedsføring.

Denne teorien hentydet derfor til en arbeidsdeling basert på opplæring av arbeidere, ressurser og kapital. Dette synet på spesialisering av produksjon er det som senere ble kalt komparativ fordel, et begrep som faktisk ble laget av London-økonom David Ricardo etter kritikken han gjorde om Smiths arbeid i sin bok.På prinsippene for politisk økonomi og skatt.