Hva er omsetningen?

Virksomhetsvolumet er det totale settet med inntekt som et selskap mottar som et resultat av aktiviteten. Denne inntekten kommer direkte fra de økonomiske transaksjonene som selskapet har utført i løpet av en viss tid. I tillegg inkluderer begrepet forretningsvolum direkte den totale verdien av de varene og tjenestene som selskapet har kommet og levert på daglig basis.

Hvordan måle forretningsvolumet til et selskap

For å vite hva et selskaps forretningsvolum er, må vi til enhver tid finne ut hva som er solvensnivået til selskapet, så det er til stor hjelp å vite om selskapet vil være forberedt på å møte mulige kreditorer.

For å beregne forretningsvolumet til et selskap må vi altså multiplisere alle enhetene som er solgt av produktet med enhetskostnaden for hver enkelt av dem.