Hva er kapital?

I kommersiell lov forstås sosial kapital som settet med varer og verdier som er en del av et selskap. Og som helhet er kapitalaksjen i et selskap inkludert i det vi kjenner som ansvaret til situasjonsbalanse. På denne måten er det å forstå betydningen av sosial kapital å forstå at det er garantien for hvert selskap, og at dets opprinnelse kommer direkte fra hovedstaden som har vært av dets partnere eller tredjeparter.

Derfor, hvis vi ønsker å vite den sosiale kapitalen i et selskap, må vi ta opp bidrag fra partnerne, enten gjennom monetære eller ikke-monetære bidrag.

Hva er aksjekapitalen til et selskap for?

Funksjonen til en sosial kapital i et selskap gjenspeiler fullt ut nivået på deltakelse fra hver partner og er samtidig den direkte kilden til egenkapital. Slik blir sosial kapital det nivået av formue eller egenkapital et selskap har, alltid med tanke på forskjellen mellom eiendeler og forpliktelser.

Samtidig er inndelingen av sosial kapital basert på handlinger utstedt av partnere. Selvfølgelig vil hver av handlingene avhenge direkte av arten til et selskap, om det er et aksjeselskap som om det er en anonymt samfunn. Kort sagt representerer kapitalandelen settet med verdier og egenskaper som tilhører det samme selskapet.