Hva er mikromiljøet?

Et mikromiljø refererer til kreftene i nærheten av selskapet som har evnen til å forstyrre måten et produkt eller en tjeneste markedsføres på.

Fra synspunkt av markedsføring, er mikromiljøet relatert til mikroøkonomi av et selskap som i sin tur ikke er noe mer enn studiet av bedriftens økonomiske atferd og deres samspill med markedene.

Studien av mikromiljøet vil tillate oss å bedre forstå faktorene som griper inn i prosessen med å lage, transportere og selge nevnte produkt eller tjeneste. Det vil si å vite hva som er kreftene eller faktorene som kan påvirke tjenesten eller produktet.

I motsetning til begrepet makro miljø, har selskapet makten eller kapasiteten til å håndtere disse faktorene med en viss frihet, slik at det kan påvirke slik det vil. Dette avhenger av faktorer som størrelsen på Selskapet, økonomiske ressurser, kunnskap om dine kunder eller andre.

Mikromiljøklassifisering

Vi kan klassifisere mikromiljøet i to elementer:

  • Internt mikromiljø. Det er den som er relatert til selskapet. Det refererer til justeringen mellom mål og avdelingsplaner for et selskap.
  • Eksternt mikromiljø. På den annen side, leverandører, konkurrenter, kunder, mellommenn eller interessenter (interessegrupper) som påvirker eller kan ha innflytelse på selskapet og dets beslutninger fra et markedsføringsperspektiv. Som et eksempel kan vi ta med forhandlingene om leverandører, markedsundersøkelse av kunder eller potensielle kunder, tilgang til finansiering osv.