Hva er verktøyet?

Begrepet nytte refererer til tilfredshet hvor brukerne verdsetter valget av visse tjenester eller varer i økonomiske termer. Disse tjenestene og varene har visse egenskaper som tilfredsstiller individets krav, og har en positiv innvirkning på forbrukerne.

Det er et veldig bredt begrep som har flere betydninger. En annen nyttig betydning er fordelen eller interessen som oppnås ved bruk eller glede av en tjeneste eller vare. Dette innebærer at jo høyere fortjeneste, jo mer interesse vil det være å kjøpe den.

Nytten av en tjeneste har enten et høyt subjektivitetsnivå, siden den kan verdsettes forskjellig av Forbrukere, ivaretar behov, smak eller trender. Derfor er det økonomisk sett vanskelig å foreta en nøyaktig måling av fortjenesten.

Innen finans er begrepet nytte også forbundet med fortjenesten som oppnås ved en investering eller et salg. Dette er for eksempel tilfelle for en person som bruker 200 euro på å kjøpe varer i bulk, og etter å ha videresolgt dem i detaljmarkedet, får han 300 euro. I så fall ville overskuddet være 100 euro. Derfor brukes det som et synonym for fortjeneste, siden det ville representere forskjellen mellom utgiftene en bedrift har og inntekten.

I denne forstand tar brukerne avgjørelser i Mercado velge de elementene som gir dem høyere fortjeneste, og ta hensyn til tilgjengelige ressurser, enten penger eller tid.

Innen mikroøkonomi vises dette konseptet gjennom nyttefunksjonen, som reflekterer på en oppadgående måte hvordan nytte reduseres når forbrukeren øker mer og mer mengden av varen eller tjenesten han forbruker. Det maksimale nyttepunktet oppnås når det ikke lenger forbrukes.