Hva er et nisjemarked?

Begrepet markedsnisje refererer til en gruppe mennesker eller selskaper som har visse behov, og som har viljen til å tilfredsstille dem og har økonomisk kapasitet til å skaffe seg de tjenester eller varer som er nødvendige for dette.

Bedrifter ser generelt etter en bestemt markedsnisje, som de forskjellige produktene de jobber med kan rettes til. Gjennom markedssegmenter, finn små og identifiserbare grupper etter deres atferd eller vaner, som deler preferanser og behov, mangler leverandører å tilby tjenester og varer som dekker et behov.

Begrepet nisjemarked letter arbeidet til selskaper, siden de vil spare både tid og ressurser, siden de direkte kan rette ressursene mot en bestemt type publikum. Dette vil også gjøre det mulig for dem å komme med en personlig salgsplan i stedet for en mer omfattende og kostbar reklame- eller markedsføringskampanje.

Å fokusere på en markedsnisje innebærer å målrette mot en mindre prosentandel av markedet, men dette betyr ikke at det vil være mindre salg eller inntekt. Ved å jobbe på denne måten oppnår bedrifter gode resultater, og retter produksjon og drift mot disse sektorene i befolkningen som krever et bestemt produkt.

Å få godkjenning av et nisjemarked, med identifiserte forbrukere og med spesifikk smak, vil tjene til å oppnå offentlig anerkjennelse. Dette er spesielt påvirket av spesialisering i produksjon og utvikling av artikler. Nisjemarked skal ikke forveksles medmarkedsandelat et selskap holder på med sine produkter eller tjenester.

Kjennetegn ved markedsnisjer

Nisjemarkeder oppfyller en rekke betingelser som gjør dem forskjellige:

  • Det er en liten gruppe: den består av selskaper eller mennesker som er små i forhold til markedssegmentet de faller i.
  • De har spesifikke ønsker: de er veldig spesielle behov, og ved visse anledninger presenterer de en grad av kompleksitet, som vil gjøre brukeren villig til å betale mer.
  • Det krever spesialiserte operasjoner: markedsnisjen vil kreve spesialiserte leverandører som har kapasitet til å tilfredsstille dine forventninger.
  • Interesse for å løse deres behov: kunder er interessert i å kjøpe et produkt eller en tjeneste som tilfredsstiller deres smak.
  • Få eller ingen leverandørselskaper: I visse nisjemarkeder, hvor kompleksiteten florerer, kan det bare være ett eller to leverandørselskaper. I noen tilfeller ingen.
  • Evne til å være lønnsom: til tross for å målrette mot en bestemt bruker, må den kunne gi fordeler.

Som vi kan se, er markedssegmentering for å finne den ideelle markedsnisje for våre produkter og tjenester. På denne måten kan vi definere hvilken målgruppe vi skal henvende oss til.