Hva er IBAN?

Det internasjonale bankkontonummeret eller det internasjonale bankkontonummeret (IBAN) er en unik bankkontoidentifikator som er validert av europeiske forskrifter, spesielt av Den europeiske komiteen for grunnleggende standardisering. Takket være IBAN-koden til en bankkonto er bankdriften ikke bare enklere internasjonalt, men dataene og transaksjonene som er utført følger samme mønster i ett land som i et annet land.

IBAN-koden til en bank har en maksimal lengde på 34 tegn

Hvordan beregne IBAN-nummeret

IBAN-koden til en bank har en maksimal lengde på 34 tegn; en lengde som varierer avhengig av land. Gitt at strukturen til det spanske IBAN-nummeret har 24 tegn, skal vi vite betydningen av disse figurene og bokstavene:

  • De to første tegnene i IBAN-koden refererer til kontoenes land.
  • De to neste tegnene er sjekknummer som validerer IBAN.
  • De resterende 20 tegnene identifiserer den finansielle enheten, kontogrenen, kontrollsifrene og kontonummeret.

IBAN-kalkulator