Fullt avskrevet eiendel

En fullt avskrevet eiendel er en eiendel som er fullt skattemessig avskrevet. Dette betyr at eiendelen har vært brukt i hele levetiden og ikke lenger kan brukes til å generere inntekter. Eiendelen kan fortsatt ha en viss verdi, men den anses ikke å være en aktiv del av virksomheten. En fullt avskrevet eiendel er ikke … Les mer

Hva er IBAN?

Det internasjonale bankkontonummeret eller det internasjonale bankkontonummeret (IBAN) er en unik bankkontoidentifikator som er validert av europeiske forskrifter, spesielt av Den europeiske komiteen for grunnleggende standardisering. Takket være IBAN-koden til en bankkonto er bankdriften ikke bare enklere internasjonalt, men dataene og transaksjonene som er utført følger samme mønster i ett land som i et annet … Les mer

Kategorier I