Hva er SWIFT?

SWIFT, "Society for Woldwide Interbank Financial", eller også kjent under navnet BIC "Bank Identify Code" er en kode som normalt brukes i de økonomiske transaksjonene av internasjonal type. Dermed indikerer SWIFT-koden hvilken som er koden som identifiserer den mottakende banken i nevnte transaksjon.

Betydningen av SWIFT-koden inkluderer all informasjon og konfidensielle data for overføringen, og gjør at denne typen operasjoner kan være mye sikrere. SWIFT-koden er en identitetskode som består av opptil totalt 11 sifre, hvorav de første 4 gir bankidentitetsdataene, de neste to landinformasjonene og de neste to opprinnelsesstedet.

Generelt vil BIC-koden vises ledsaget av IBANog de vanlige tegnene er ISO 9362.

IBAN-kalkulator