Hva er en balanseoppdatering?

Balanseoppdateringen er justeringen av verdien på eiendelene til et selskap slik at de har den nåværende reelle verdien på grunn av økningen i levekostnadene. Det handler om å revurdere eiendeler av et selskap for å tilpasse dem til økningen i inflasjonen.

Denne revurderingen gjøres på materielle anleggsmidler, for eksempel eiendom, maskiner eller datamaskiner. I oppdateringer til situasjonsbalanse Vi kan ikke velge eiendelene vi vil oppdatere, og vi må oppdatere dem alle. Verdien på allerede avskrevne eiendeler kan imidlertid ikke justeres.

Oppdateringene av saldoer i regnskap gir en stor fordel for selskapet, siden det gjør det mulig å øke den virkelige verdien av selskapet. En av fordelene med å oppdatere balanser er at den lar deg justere regnskapsverdiene til hver av eiendelene, slik at balansen perfekt viser selskapets eiendeler. Disse justeringene er rettet mot å forbedre finansieringen av spanske selskaper og forbedre tilgangen til kapitalmarkedet.

I den siste skattereformen har selskaper lov til å oppdatere balansen på frivillig basis. Dette er veldig gunstig for selskaper fordi de ikke lenger trenger å vente på at reguleringene skal utføres av staten. Det skal bemerkes at det er en skatt på balanseoppdateringer som består av 5% av økningen i verdien på de opprevaluerte eiendelene.