Virksomhetsinkubatorer

Virksomhetsinkubatorkonseptet refererer til organisasjoner som er installert i teknologi- eller vitenskapsparker som har en rekke ressurser for å veilede andre mennesker med strålende ideer. Den ledes av eksperter innen forretningsområdet, som har som mål å veilede fremtidige gründere med sine prosjekter.

Forretningsinkubatorer er også kjent som forretningsinkubatorer. Blant annet gir de et fysisk rom som kontorer, delte tjenester som møterom, konsulentfirmaer, støtte, investeringsforslag og etablering av kontakter for fremtidige allianser.

De er ansvarlige for å oppdage de svake og sterke punktene til fremtidige selskaper som er i fosterstadiet. Alt dette med det formål å tilby et best mulig miljø og gi de nødvendige ressursene slik at selskapet kan vokse så raskt som mulig. Dette krever en forretningsmulighethvorfra lønnsomhet kan oppnås.

En virksomhetsinkubator er en instans som har ansvar for å lete etter og markedsføre de prosjektene med et visst potensiale. For dette tar det hensyn til ulike faktorer som fremtiden som markedet vil ha i denne sektoren, menneskelige ressurser, presis teknologi, gjennomførbarhet, lokal eller global tilnærming og om det er et innovativt forslag.

Når et av disse kravene ikke er oppfylt, vil selskapet gå inn i en preinkubasjonsprosess for å forbedre de punktene der det mangler.

Derfor refererer konseptet med virksomhetsinkubator ikke bare til økonomisk støtte, men også til ledelse, planlegging og organisering avoppstartsom har sjanser til å lykkes.

Fordeler med en forretningsinkubator

Å ha samarbeid med en forretningsinkubator vil tillate deg å nyte en rekke fordeler som ellers ikke ville oppnås.

  • Samarbeid: de hjelper både i logistikseksjonen, så vel som i den økonomiske gjennom finansiering og ledelse med råd og opplæring. De er passende midler for å etablere grunnlaget for en virksomhet.
  • Risikoreduksjon: alternativene for feil reduseres sterkt takket være konstant ekspertråd.
  • Personlig behandling: hvert selskap er uavhengig i en inkubator og får en personlig behandling. De profesjonelle vil være ansvarlige for å tilpasse seg selskapets og gründerens behov for å oppnå et selskap med soliditet.