Hva er ikke-driftskostnader?

Konseptet med ikke-driftskostnader eller ikke-operasjoner refererer til utstrømning av penger fra et selskap av uventede årsaker, som ikke er inkludert i den daglige rutinen i virksomheten. Generelt er det sporadiske betalinger som ikke har et direkte forhold til selskapets formål eller med dets ordinære aktiviteter.

I hvert selskap regnskapsføres to typer utgifter i økonomien. På den ene siden de operative, og på den andre de ikke operative. For bedre å forstå definisjonen av ikke-driftskostnader, kan vi nevne begrepet driftskostnader, som representerer det motsatte. I dette tilfellet refererer det til pengene som en organisasjon betaler for utvikling av forretningsaktiviteter. Blant dem er for eksempel lønnsutbetaling av arbeidstakere, forsyninger, leiebetalinger, impuestos, pantelån, reklame og markedsføring.

Eksempler på ikke-driftskostnader

Det er flere situasjoner som kan forårsake disse ikke-operasjonelle utgiftene. Blant dem er sanksjoner, bøter, branner, sammenbrudd eller påslag fra administrasjonene, blant annet.

Ikke-driftskostnader er ikke designet for å garantere at en virksomhet fungerer som den skal, siden de snarere er en løsning for å løse hendelser som oppstår plutselig og som ikke er relatert til selskapets formål. Hvis ikke-driftsutgifter ikke betales, kan selskapet få betydelige problemer.

Til tross for at de er uforutsette utgifter, ikke inkludert i et selskaps budsjetter, må de vises i regnskapet til det samme for å forstå lettere hva selskapets penger er investert i og dermed bedre administrere de tilgjengelige ressursene. Alle utgifter som genereres må avsløres og klassifiseres i den aktuelle delen for å gjøre det lettere å forstå organisasjonens regnskaper.