Hva er en operativ CRM?

Når vi snakker omCRM(Customer Relationship Management), viser vi til settet med mål rettet mot styring av kundeforhold. Teknologi, samt riktig og riktig funksjon av programvaren er viktig for at denne oppgaven skal kunne utføres.

Spesielt, når vi snakker om operativ eller operativ CRM, refererer vi til de oppgavene som gir kundene en optimal service på forskjellige måter (e-post, mobiltelefon, web, SMS, ...). Prøv å svare og skape affektive obligasjoner med klienter på forskjellige måter tilgjengelig for deg. Derfor er det å være til stede i disse mediene at selskapet kan tilby et enhetlig, personlig og sammenhengende svar med de målene det setter seg.

Funksjoner av operativ CRM

I nyere tid er det utviklet mange modaliteter som ledelse via e-post, samt personlig og nær ledelse. Gjennom e-post er det mulig å starte kampanjer til kunder, tilby dem rabatter og opprette relasjonelle lenker. Det er også en god mekanisme for å komme i mer formell kontakt med ham. Når det gjelder personlig administrasjon, fremhever vi bruken av mobiltelefoner, apper og sosiale nettverk for å skape mer direkte og personlig kontakt med brukeren.

Følgende aspekter må tas i betraktning:

  1. Teknologiplattformer må være fleksible, nyttige og enkle å bruke av nesten alle selskapets ansatte. Det må være et enhetlig system som er i stand til å gi svar uten for mange komplikasjoner, løse eventuelle problemer som oppstår og som det presenterer.
  2. For å kunne tilby disse løsningene er det viktig at det opprettes en database. Databasen kan støttes av poster fra Selskapet (kundeklager, salgsinformasjon, etc.), i tide etterforskninger som vi utfører og i eksisterende data som kan brukes til å opprette databasen.

I dag, med en effektiv, sikker og selvadministrert database, kan vi tilby, basert på gode teknologiske plattformer, effektive og aktuelle løsninger på målene som er satt i selskapet, samt å kunne løse problemer når det er nødvendig.

De beste gratis CRM-ene