Hva er Bullionism?

Begrepet kommer fra ordet "bullion" som betyr barre, introdusert i den merkantilistiske tanken til moderne tid. Spesielt, denbullionismo Det er en økonomisk teori som måler rikdommen i et land avhengig av mengden edle metaller det har.

Likeledes er bullionisme en merkantilistisk strøm og anerkjenner andre varianter som ligner den. Det vil si at mens bullionisme måler mengden rikdom i landet gjennom edle metaller som den har som gull og sølv, gjør andre land det med andre kirkesamfunn. For eksempel er colbertisme fransk merkantilisme.

Kjennetegn ved bullionisme

Blant de viktigste egenskapene til bullionisme:


  • Akkumulering av rikdom gjennom edle metaller (gull og sølv), slik at landene var ansvarlige for å øke eksporten og redusere import, gjør kommersiell balanse er positivt og antall edle metaller er høyt.
  • For land der det ikke er gruver og du ikke kan få slike metaller, var måten å bli rik på gjennom produksjon og handel.
  • Gull ble ansett som et verdsatt og anerkjent materiale som tjente som et øyeblikkelig middel for å skaffe andre varer. Gull var et symbol på rikdom.

Blant fordelene med bullionisme, fremhever vi økningen eller utvidelsen av Oferta monetære, favoriserer kommersielle transaksjoner og reduserer byttehandel, siden det var mer behagelig og praktisk å bytte for disse materialene.

Blant ulempene med denne teorien, fremhever vi økningen i inflasjon i noen land, spesielt på grunn av oppføringen av materialer, som gjorde prisene på varer og tjenester dyrere.