Hva er utstedt kapital?

Den utstedte kapitalen er settet med handlinger som et selskap tilbyr for salg til aksjonærer eller allmennheten. Begrepet utstedt kapital refererer til verdien av alle aksjene som er satt i omløp for salg.

Dette kan gjøres for å erstatte uttaket av en aksjonær, for grunnleggelsen av et selskap, eller fordi en kapitaløkning, med sikte på å forbedre selskapets økonomiske situasjon. Aksjene som ikke blir satt i omløp av selskapet, er det som kalles ikke-utstedt kapital.

Vi bør ikke forveksle vilkårene for utstedt kapital og tegnet kapital. Forholdet vil avhenge av graden av aksept for de som deltar i utstedelsen av aksjene. Siden den nedre vil være tegnet kapitaljo færre aksjer er kjøpt.